Gå til sidens hovedinnhold

Her er Tromsøbedriften i toppmøte med ministere fra to land - i Japan

Artikkelen er over 4 år gammel

Håper å åpne stort marked.

(Nord24)

TROMSØ (Nord24.no): Nylig omtalte Nord24 Tromsø-firmaet Dualogs shipping-gjennombrudd i Japan. Nå tas et nytt steg - i samme land.

Denne gangen gjelder det selskapets andre andre hovedvirksomhet – elektronisk fangsdagbok for fiskeflåten. Dualog er i dag den største aktøren i Norge på elektroniske fangstdagbøker. Med over 70 prosent markedsandel sørger Dualog for at norske fiskerier registrerer og rapporterer fangsten som blir tatt opp av havet.

Elektronisk fangstrapportering er idag påkrevd i Norge. Hver enkelt fiskebåt må registrere og rapportere fangsten til norske myndigheter.

Samtaler på minister-nivå

Fredag var det samtaler på minister-nivå i Japan – mellom Norges fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og hans japanske kollega.

- På en måte ble jeg overrasket. Jeg var forberedt på at vi skulle snakke mye om kvalfangst og frihandelsavtaler, men ministeren var veldig opptatt av at Japan vil absorbere kunnskap og teknologi fra Norge. De er i en fase der man tenker mye større grad på bærekraftig forvaltning – men samtidig mangler de både teknologi og kunnskap, sier Sandberg.

Stort marked kan åpne seg

I Japan er ikke slik rapportering påkrevd. Elektroniske fangstdagbøker kan imidlertid gjøre det lettere for myndighetens å kontrollere næringen, samt at skipperen får full oversikt over fangsten -  med tid, sted, redskap og art. Målet er et mer bærekraftig fiske.

- Japan har 170.000 fiskere, og nesten like mange fartøy, og har et enormt potensial for effektivisering, og trygging av fiskebestander. I Norge har vi fått til et meget godt samarbeid med Russland, EU og naboland innen ulike bestander, mens det ikke har vært like lett mellom Japan, Taiwan og Kina. Det er også stor skepsis til denne typen teknologi, kanskje spesielt blant de minste fiskebåtene, selv om det gir muligheter til overvåking av fornuftig uttak og overvåking av ulovlig fiske. Derfor er det er det et sterkt signal nå rman på øverste nivå i Japan ønsker å ta i bruk ny teknologi, sier Sandberg.

- Men kan det konkret bety nye ordrer for Dualog?

- Det er jeg sikker på.

 

Lunsjmøte

Tilstede på lunsjmøtet med fiskeriminister Sandberg i Tokyo var også det japanske selskapet Furuno, Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Tokyo – og Dualog.

Furuno er en av de største leverandørene av skipselektronikk globalt og de har en sterk posisjon i det norske markedet - og samarbeider på flere områder både innen shipping og fiskeri med Daulog.

- Det var et bra møte og praten rundt bordet gikk fra miljø og bærekraftig fiskeriforvaltning, viktigheten av sporbarhet og transparens, til teknologi og digitalisering av fiskerier. Elektroniske loggbøker er et bidrag til dette, sier Morten Lind-Olsen, administrerende direktør i Dualog.

Flere besøk

Allerede på 90-tallet hadde Dualog tanker om hvordan rapportering av fangst kunne gjøres digitalt.

- Jeg har nå brukt en uke i Japan for å besøke vår japanske partner Furuno, Japans største ringnotrederi Fukuichi og to NGO'er, Marine Stewardship Council og Ocean Outcomes.  Japansk fiskeri er en tradisjonell næring hvor det i liten grad investeres i ny teknologi. Dette kjennetegner spesielt kystflåten. Samtidig har Japan en havgående flåte som er moderne. Havgående flåte vil nok være mer positive til teknologi som kan bidra til et mer effektivt fiske og forenkle rapporteringskrav. Vi vil sammen med Furuno ganske snarlig se nærmere på om vi kan gjøre noe i samarbeid med noen av deres kunder. Furuno har en stor markedsandel i japansk fiskerinæring og er således en strategisk viktig samarbeidspartner. Målgruppen vil være havgående fartøy som allerede rapporterer i dag, sier Jeanette Veibakken, salgssjef i Dualog.

DUALOG OG FURUNO

  • Furuno er en av de største leverandørene av skipselektronikk globalt og de har en sterk posisjon i det norske markedet.
  • Dualog er i dag den største aktøren i Norge på elektroniske fangstdagbøker - med over 70 prosent markedsandel.
  • Dualog og Furuno har tidligere samarbeidet innen shipping shippingnæringen globalt men nå ser Dualog ser på muligheten for elektronisk fangsdagbok også kan være interessant for japanske fiskerier.
  • Elektronisk fangstrapportering er påkrevd i Norge - og hver enkelt fiskebåt må registrere og rapportere sin fangst til norske myndigheter. Samtidig er fangstdagboken et driftsverktøy for skippere og redere med muligheter til å samle det som tidligere har vært taus kunnskap - en komplett oversikt over båtens fangst, fangstområder, tidsbruk og type redskap kan redere planlegge og effektivisere driften.
  •  I Japan har man ikke samme myndighetskrav som i Norge og EU når det gjelder å rapportere inn fangst - og med elektroniske fangstdagbøker kan man på sikt profesjonalisere fiskeriene her og gjøre dem mer bærekraftige
  • Elektroniske fangstdagbøker bidrar til å dokumentere ressursuttaket fra havet og kan gi nyttig kunnskap til myndigheter om bestandene i havet.

Kommentarer til denne saken