«Må spesielt roses for kreativiteten»

Kvaløyslettas ungdomsskolerevy tar flere sjanser enn revyer flest - og det lønner seg.