Troms har mest mobbing på landsbasis i syvende trinn

Men på 10. trinn er det en nedgang i mobbing.

DEL

Utdanningsdirektoratet har publisert nye tall fra Elevundersøkelsen 2019 i en pressemelding. Tallene viser at Troms har høyest andel mobbete elever på 7. trinn sammenlignet med andre fylker.

Høyest på landsbasis

I Troms svarte ni prosent av elevene at de har blitt mobbet av medelever, voksne eller opplevd digital mobbing av noen på skolen to til tre ganger i måneden.

De siste fire årene har antall elever som har opplevd mobbing vokst, med unntak av et år.

I 2016 sa 7,8 prosent av de hadde opplevd mobbing. I 2017 var det 7,6 prosent, sammenlignet med 8,5 prosent i 2018. I året som har vært økte altså tallet igjen.

På landsbasis ligger Troms høyest med sine ni prosent. Hedmark kommer like under med 8,4 prosent.

Positivt på 10. trinn

På 10. trinn ser det mer positivt ut. Der er det en minsking på 0,5 prosent fra året før, altså 6,2 i 2019.

– Det er viktig at alle kommuner i Troms og Finnmark fortsetter å jobbe systematisk for å sikre alle barn en trygg og god skolehverdag. Elever og foreldre skal møte en skole med kloke lærere og trygge voksne, og en skole som er fri for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande, i en pressemelding fra Kunnskapdepartementet.

Kommunenivå

På kommunenivå varierer utviklingen. Tromsø kommune har en positiv utvikling. På 7. trinn er det en nedgang fra 7,5 prosent i fjor til 6,7 prosent. På 10. trinn er det en nedgang fra 6,1 prosent i fjor til 5,0 prosent (se tabell).

Regjeringen åpnet i 2017 for at elever og foreldre som mener at skolen ikke håndterer mobbesaker godt nok, kan klage til fylkesmannen. I 2019 var det 139 elever som tok kontakt med fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få hjelp i mobbesaker.

Artikkeltags