Ja, slik sier de det i Frelsesarmeen nå er av deres egne er død. 

Det er en bauta i det lokale armekorpset som er gått bort. Alf Skogan døde 5.desember 89 år gammel.

Fra 1960 var han soldat i Frelsesarmeen og tromsøværingene  i sin alminnelighet kjent han nok best som «Julegryte Alf». I et avisintervju for noen år siden kom det fram at sammen med sin kjære Gunnvor hadde han tilbragt til sammen 100 år som vakt ved Julegryta på torget. Alv var Sersjantmajor i korpset og var i tre år også Korpsleder på Finnsnes.

I tillegg til sin funksjon i Frelsesarmeen var Alf medlem i Norsk Gideon bibelmisjon,  og dro på utallige turer rundt om i Troms for å dele ut testamenter til skoleelever. Alf hadde mange venner blant de som livet ikke alltid hadde fart så pent med og deltok trofast i armeens matutdeling i mange, mange år.

Som person var Alf av den milde typen, men i troens saker var han avgjort og bestemt og vitnesbyrdet om Jesus var aldri langt unna selv om han ikke var påtrengende. Å stikke seg fram var ikke Alfs vesen. Av profesjon var han elektriker og røntgentekniker og jobbet i mange år i Ryel Elektriske og med sine praktiske anlegg var han en nyttig mann også i Templet i Grønnegata.

 Alf ble gravlagt fra Elverhøy Kirke tirsdag 11. desember hvor nevøen frelsesmajor Harold Reinholdtsen forrettet. Våre tanker og bønner omfatter nå Gunnvor og familien . Gud signing over alle gode minner om en trofast soldat i Herrens Arme.

Inge Hyld