Esben var en kunstnersjel; opptatt av musikk og andre kulturelle uttrykksformer. Samtidig hadde han unike formidlingsevner, der engasjement ble uttrykt i billedlige, malende beskrivelser. Arbeiderpartiet i Tromsø fikk nyte godt av Esbens evner på mange måter.

I interne diskusjoner satte han kulturen i perspektiv med en tydelighet som påvirket og inspirerte omgivelsene, slik at ingen gikk upåvirket videre.

For ordfører Herman Kristoffersen var alltid kulturpolitikken sentral i bygging av et helhetlig samfunn. Her var Esben en naturlig og viktig premissleverandør og forfatter i programarbeidet til kommunevalgene i 1999 og 2003. Ideen om et samlet Nordområdemuseum plassert i hjertet av byen, kom fra Esben. Han evnet som få andre å se de store kulturpolitiske tema som by og land i nord burde kle på seg.

Samtidig som han hadde drømmer og vyer om hvordan kultur kan berike et samfunn, var Esben jordnær og realist i sitt politiske arbeid. Barne- og ungdomstiltak med ungdomsklubber i alle bydeler, musikkskolen, ByLarm, Ungdommens Hus, litteratur og teater, er eksempler på institusjoner og tiltak som Esben viste stort engasjement for.

Gjennom to kommunestyreperioder fra 1999 til 2007 hadde Tromsø Arbeiderparti en trygg, dyktig og ikke minst; flammende debattant i Esben. Eget musikerliv og bakgrunn fra en kunstnerfamilie i Svolvær var god ballast å ha for han.

Vi er mange som fikk gleden av å ha Esben som venn. Ikke bare i partiet; men alle som kom i prat med ham fikk oppleve en snill, vennlig og høflig mann. Mange av oss fant en god kamerat og venn i Esben. I møte med andre hadde han den unike evnen å få folk til å føle seg spesiell og verdsatt.

Alle skulle ha vært som Esben, da hadde verden blitt et enda bedre sted å leve.

Takk, Esben, takk for alt du ga oss.

Nå går våre tanker, omsorg og medfølelse til Hennie og familien.