Det kanadiske selskapet Boreal Metals Corporation melder torsdag ettermiddag at  de er klare til å gå i gang med prøveboring etter kopper og gull i Burfjord i Nord-Troms. Selskapet beskriver kopper og gullprosjektet i Burfjord som et område med en rekke med metallrike årer med kopperrike lommer i et områder på 4x6 kilometers området. De skriver at området er et attraktivt mål for prøveboring og med et enormt potensiale for utvinning.

- Vi har stor tro på at det nåværende boreprogrammet vil levere utbredt kobbermineralisering som observert på overflaten av vårt geologiske team. Med litt flaks vil Burfjord-prosjektet gi økonomiske soner som vil glede aksjonærene våre,sier president og administrerende direktør Karl Antonius i pressemeldinga.

- Å oppdage betydelig mineralisering i undergrunnen ved Burfjord representerer en spennende, langsiktig vekstmulighet for selskapet, sier Antonius.