«Milliondasser» provoserer: - Våre medlemmer får kaffen i vrangstrupen

Transportnæringa mener det er en påtakelig forskjellsbehandling mellom turister og yrkessjåfører når det gjelder veitoaletter.