Han vil la jerven leve for å holde nede reintallet

Ørjan Holm, Norges miljøvernforbund.

Ørjan Holm, Norges miljøvernforbund.

Artikkelen er over 5 år gammel

Miljøvernforbundet bekymret for fellingskvoter.

DEL

Nordlys skrev fredag om de ferske tallene fra Rovdata som viser at det nå er over 100 jerv i Region 8 (Troms og Finnmark), et området der myndighetene har bestemt at det skal være 66 dyr.

Fellingskvoten foran jakta ble derfor satt til hele 48 jerv. Men kvoten blir sjelden felt, og det ligger derfor an til ekstraordinære uttak der blant annet unger avlives i hi når jakta er over i februar. Leder for rovviltnemda John Karlsen har bedt om at de ekstraordinære tiltakene settes inn tidligere ut fra erfaringer om at bare en liten del av totalkvoten blir avlivet.

- Dette er yngeldrap av et ellers utrydningstruet og fredet rovdyr som er fullstendig uakseptabelt, sier regionleder i Norges miljøvernforbund Ørjan Holm.

De mener det står dårligere til med jervebestanden enn tallene kan tyde på. Holm viser til at det i fjor ble gjort et rekordstort uttak.

- Samtidig har antall ynglinger gått sterkt ned to år på rad, sier Holm.

Miljøvernforbundet er enige i at bestanden av jerv ikke er på et kritisk lavt nivå, men mener antall ynglinger gjør at man må være varsom med uttak.

Karlsen argumenterte i Nordlys for uttak fordi reindriftsnæringa opplever store tap. Holm snur på flisa.

- Man starter i feil ende. Uttak av jerv løser ikke et problem som er forårsaket av for høye reintall. Når det er mye rein, vil selvsagt bestanden av jerv regulere seg deretter. I stedet for å ta ut jerv, burde man la bestandene regulere seg naturlig.

- Du mener jerven kan bidra til å få ned reintallet?

- Ja. Dette er naturlig regulering. Om reintallet ble holdt nede, ville bestanden av jerv regulere seg selv.

Artikkeltags