(Nord24)

Da Statoils planer for det store oljefeltet ble kjent tirsdag, reagerte mange på fraværet av tiltak for å skåne miljøet. Både økonomien, utbyggingen og selve driften vekker mange innsigelser.

- Galskap

Naturvernforbundet karakteriserer det som galskap å satse på et oljefelt som skal være i drift i 30 år framover.

– Castberg er kroneksempelet på dårlig timing. Det er fullstendig galskap å skulle investere i et prosjekt som vil binde Norge til enorme klimagassutslipp de neste 30 årene, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Lars Haltbrekken i SV, og tidligere leder i Naturvernforbundet, frykter at de miljømessige konsekvensene av utbyggingen er for dårlig utredet.

- Mange merker i dag klimaendringene på kroppen. For å unngå de verste konsekvensene må store deler av de oppdagede fossile energiressursene bli liggende. Oljefeltet Johan Castberg vil gi en kraftig økning i norske utslipp av klimagasser. I tillegg vil oljen gi store utslipp andre steder i verden. Dette er uforsvarlig, sier Haltbrekken.

Usikker økonomi

SV trekker dessuten fram en uttalelse fra Miljødirektoratet som kritiserer flere sider ved Statoils planer. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er lite belyst, mener direktoratet og viser til at det er stor usikkerhet om lønnsomheten ved prosjektet.

Kritikken går også ut på at det ikke legges opp til å drive anlegget med elektrisk kraft fra land og at valget av produksjonsskip har miljøtekniske begrensninger.

Dette har Natur og Ungdom reagert på.

Årlig utslipp som fra 120.000 biler

– Uten elektrifisering vil dette feltet slippe ut like mye i løpet av et år som over 120.000 biler. Det vil torpedere norske klimamål og bidra til farlige klimaendringer, sier nestleder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

– Klimahensyn er helt fraværende i Statoils plan for Johan Castberg-feltet. For å gjøre prosjektet lønnsomt har de både droppet elektrifisering og lokal ilandføring på Nordkapp, selv om det siste har vært det viktigste argumentet lokalt for å sette oljefeltet i gang. Statoil er ikke til å stole på, sier Eiterjord.