Mikael forsøkte å drive forbannelseshotellet i to år: – Holdt på å slite meg ut

Hviler det en forbannelse over tomta Neiden hotell er bygget på?