En privatperson anmeldte politiet i Troms for å ha kjørt i strid med skilting. I anmeldelsen står det at en uniformert politibil kjørte i strid med et innkjøring forbudtskilt.

Spesialenheten har gjennomgått saken. De har ikke funnet grunnlag for å iverksette etterforskning. Årsaken er at de har funnet at skiltet ikke var gyldig.

Spesialenhetens undersøkelser viste at skiltvedtaket hadde opphørt å gjelde på tidspunktet for den aktuelle kjøringen, skriver Spesialenheten.

De viser til skiltforskriften som sier at offentlige trafikkskilt bare er gyldig når de er plassert etter vedtak av vedkommende myndighet. Derfor er saken henlagt som intet straffbart forhold bevist.

Nordlys har bedt om avgjørelsen og informasjon om hvilket skilt det er snakk om. Det har gått over to uker, men Spesialenheten har fortsatt ikke besvart henvendelsen fra Nordlys.

Skiltforskriften paragraf 2, om gyldighet og virkeområde

1. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal er gyldig bare når de er plassert etter vedtak av vedkommende myndighet. Offentlig trafikkskilt gjelder etter sitt innhold fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket.

2. Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal gjelder for vegen i den tillatte kjøreretning og for den trafikantgruppe som de retter seg mot.

Dersom det er flere kjørefelt i kjøreretningen og offentlig trafikkskilt er plassert over midten av et kjørefelt, gjelder skiltet bare for vedkommende felt.

Unntak fra bestemmelsene i nummeret her kan være fastsatt for enkelte skilt eller skiltgrupper.

3. Offentlig trafikkskilt kan være utført slik at skiltet kan veksle mellom to eller flere forskjellige symboler eller tekster. I slike tilfeller kan utforming og farge avvike fra det som er angitt i denne forskrift.