Mens gebyret ble skrevet for dette, hørte kontrollørene plutselig semitraileren starte opp og forsvinne