(Nordnorsk debatt)

I Norge har vi innimellom skrytt av vår distriktspolitikk og ment at den var bedre enn den svenske. Mens Sverige i etterkrigstiden avfolket mange distrikter, greide Norge å opprettholde bosetningen.

Noe har det sikkert vært i dette skrytet, men kanskje må vi revurdere litt nå? Nord-Sverige med de to fylkene Västerbotten og Norrbotten og Nord-Norge har omtrent samme folketall, noe over 500 000 i Sverige, noe under 500 000 i Norge. Men mens folketallet går ned i Nord-Norge, beregnes det at folketallet i Nord-Sverige kan øke med 100 000 på 15 år.

Dette vekker oppsikt også utenfor Sverige, og den britiske avisa The Guardian bringer en lang artikkel om dette 19. november. Det vekker interesse også fordi dette skjer allerede, og nyinnflyttere har kommet til Nord-Sverige fra Mexico, USA, Saudi-Arabia, Kina, Tyskland og Russland.

Særlig tre store industrisatsinger nevnes. I Skellefteå planlegger Northvolt en batterifabrikk, i Boden er det H2 Green Steel som vil bygge verdens første store fossilfrie stålverk, og i Gällivare satser gruveselskapet LKAB på hydrogen-basert jernproduksjon. Felles for disse tre prosjektene er at det er såkalt grønn industrisatsing, noe også norske myndigheter ønsker å fremme. Og disse tre bedriftene trenger mange nye ansatte, trolig over 20 000. I tillegg kommer behovet for flere ansatte i offentlig sektor, i kultursektoren og i butikker og kafeer osv, noe som kan bringe samlet befolkningsøkning opp i 100 000.

Noen slike grønne industrisatsinger skjer også i Nord-Norge, kanskje særlig i Nordland. Men det er en viktig forskjell som kan være en delforklaring til hvorfor Nord-Norge henger etter.

I Nord-Sverige satser staten massivt på jernbanen. Lenge har Nord-Sverige hatt en sammenbindende jernbane et stykke inn fra kysten. Nå bygger de en helt ny og raskere jernbaneforbindelse langs kysten der de fleste bor. Allerede er det en ferdigbygd ny jernbane fra sør og helt til Umeå. Nå bygges Norrbotniabanan mellom Umeå og Luleå.

Det er neppe tilfeldig at alle de tre store industrisatsingene kommer på steder som betjenes av jernbane.

Også i Nord-Norge har de store industrisatsingene ofte kommet på steder som har jernbaneforbindelse. Nå er det på tide at den nye Ap/Sp-regjeringen skjærer i gjennom, øker tempoet og går for å bygge Nord-Norgebanen. Nord-Sverige viser at dette er nødvendig for å opprettholde bosetningen, bygge framtidens arbeidsplasser og samtidig beskytte miljøet og minske klimagassutslippene.