Mens andre ser mørkt på fremtiden skal disse ut med minst 40 stillingsannonser

– Dette er en veldig attraktiv arbeidsplass.