Mens andre mener korona-effekten er ekstraordinær, er bankstyret optimistisk: - Langtidseffektene vil være begrenset

Finanstilsynet: - Situasjonen er ekstraordinær. Sparebanken Nord-Norge: - Langtidseffektene vil være begrenset