Gå til sidens hovedinnhold

Melder stor flomfare i Troms

Artikkelen er over 2 år gammel

NVE mener at det er stor flomfare i Troms

Aller størst flomfare er det i Målselva, mener NVE. Men også i Mandalselva er det ventet flom.

Ut fra de kriterier som NVE bruker til å vurdere sannsynligheten for flomvurderes det som 90 prosent sannsynlig at det blir en middelflom i Manndalselva. Sannsynligheten for en 5-årsflom vurderes som å være overveiende sannsynlig, 56 prosent, mens sjansen for 50-årsflom vurderes til 10 prosent sjanse.

Slik vurdere NVE sannsynligheten for flom i utvalgte vassdrag i Troms og Vest-Finnmark:

(Saken fortsetter under tabellen)

MålestasjonMiddelflom5-årsflom50-årsflom
Øvrevatn (Salangselva)70 %40 %2 %
Maalselvfossen (Målselva ved Malangsfoss)99 %85 %40 %
Skogsfjordvatn (Skogfjordelva)25 %13 %1 %
Jaegervatn (Jægerelva)67 %18 %1 %
Manndalenbru (Manndalselva)90 %56 %10 %
Reisa ved Svartfossberget67 %25 %3 %
Masi (Altavassdraget)67 %18 %1 %
Eibyelva60 %20 %1 %
Halselva ved Halsnes80 %45 %1 %

Punktene er valgt ut etter hvor det ligger målestasjoner og kjøres modeller. Beregningene er basert på modellerte snødata. Hvordan vårflommen blir, avhenger av været framover. Gradvis smelting med lite nedbør gir et gunstig flomforløp.

For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1958

NVE tar dagens vannlager og kombinerer dette først med ni dagers værprognose fra Meteorologisk institutt, og deretter historisk vær siden 1958. Slik beregnes 61 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år.

Kommentarer til denne saken