(Nordnorsk debatt)

Under koronapandemien er det mange som har børstet støv av en gammel spillkonsoll, og funnet frem igjen de gamle klassikerne fra barndommen. Samtidig har nok de fleste foreldre hatt mer enn én samtale om hvor mye tid som er lov å bruke framfor PC-skjermen. Men når skal vi begynne å snakke om verdien av tiden ved PCen? Når skal Norge ta grep om mulighetene for nye arbeidsplasser og bedrifter over hele landet, som denne industrien gir?

Det er noen år siden ettermiddager og helger ble brukt til å hoppe på flagg og skilpadder med Super Mario. Nå har vi begge gutter som har overtatt rollen som «gamer» og dataspill har utviklet seg til å bli en global gigantindustri som er større enn film- og musikkbransjen til sammen.

I verden i dag er det estimert at det finnes 2,6 milliarder spillere, og stadig nye generasjoner kommer til. Etterspørselen etter spill er enorm, enten det er mobilspill vi koser oss med i farta, «gaming» med venner online eller episke produksjoner det tar dagevis å fullføre.

Våre naboland har klart å gripe mulighetene dette gir for å skape verdier og arbeidsplasser. Mange av oss har hatt det finskutviklede «Angry Birds» på telefonen, og sannsynligheten for at noen i hjemmet spiller eller har spilt svenskutviklede «Minecraft» er stor. Her i Norge har spillutviklere vært flinke til å utvikle spill til et lojalt publikum, men Norges mulighet for storstilt omsetningsvekst er fortsatt uutnyttet.

Tallene sier det meste. I 2019 omsatte svenske spillselskaper for rundt 25 milliarder kroner. Blant de norske spillselskapene var tallet 366 millioner kroner, som faktisk var en nedgang på 33 millioner kroner fra året før.

Det er flere grunner til at svenskene og finnene har klart å treffe det internasjonale markedet bedre enn oss. En viktig grunn har vært manglende investeringsvilje, som naturlig nok gir norske selskaper mindre muligheter til å kunne utvikle seg. I tillegg må vi anerkjenne at vi ikke er flinke nok til å utdanne den kompetansen spillindustrien trenger.

Gaming som industri er en enorm mulighet for Norge, med potensiale til å skape arbeidsplasser og økt verdiskaping. Arbeiderpartiet ønsker å gripe mulighetene og legge til rette for vekst i denne næringen. Skal vi få det til må staten bidra i partnerskap med private for å øke tilgangen til kapital og muligheten for å satse. Samtidig trenger vi en kraftig satsing på utdanning innenfor for eksempel spillutvikling og e-sport.

Koronapandemien har lært oss mye. Mange har hatt tid til å hente frem igjen gamle slagere. Samtidig har vi blitt minnet på hvor sårbar særlig den unge generasjonen arbeidstakere er, og hvor viktig det er at vi klarer å skape attraktive jobber for fremtidens arbeidstakere. Norsk ungdom, som har gode dataferdigheter og interesse for dataspill, egner seg utmerket til en karriere i denne næringen. De er faktisk våre viktigste ressurser for å kunne lykkes.

Dataspill har også potensiale for å bli en næring som gjør det mer attraktivt å bo i distriktet. I Nordreisa skjer det nå utrolig spennende ting som Arbeiderpartiet støtter helhjertet opp om. Ildsjeler og initiativtakere jobber nå for å få på plass en helhetlig spillutviklingsbransje, med fagskoleutdanning, inkubator, spillselskaper og spennende møteplasser. Det høres kanskje ut som en arktisk spillfantasi, men det er det på ingen måte. Vi trenger ikke se lengre enn til Skellefteå i Nord-Sverige – som på bare fem år har klart å bygge opp et stort spillmiljø. Det er ingen grunn til at vi ikke skal få til det samme her hos oss.

Arbeiderpartiet heier på initiativtakerne i Nordreisa og vil gjerne bidra for at vi i fellesskap lykkes. Vi mener tiden er overmoden for en politikk som setter oss på spillkartet og bidrar til at det skapes norske spilleventyr i årene fremover. Skal vi få dette til trenger politikken å spille på lag med industrien, vi trenger en egen spillindustrimelding som ser dataspill som en næringsmulighet for Norge, utvikle bedre støtteordninger, og satse på utdanning og kompetanse innen dataspill.