Med disse symptomene må barna holdes hjemme

Høst er tid for forkjølelse og influensa, men hvor går grensen for når barna skal holdes hjemme fra barnehage og skole?