(Nord24)

Halvparten av oss synes matprisene er passe høye, mens 40 prosent mener de burde ha vært lavere, viser en undersøkelse.

Det er de som bor på bygda og i tettsteder som synes matprisene er passe, viser en undersøkelse Sentio research har utført for Nationen.

Mens rundt 55 prosent av de spurte i undersøkelsen som bor i et tettsted svarer at prisene på mat er passe, svarer litt over 40 prosent av dem som bor i Oslo det samme.

I undersøkelsen kommer det også fram at det er folk i hovedstaden, 35 prosent, som synes maten er for dyr, mens folk på landsbygda svarer litt over 20 prosent på det samme. Generelt er det for øvrig langt flere som synes mat er for dyr (40 prosent), enn det er som synes den er for lav (8 prosent).

LES OGSÅ: Tromsøværingene betaler opp til dobbelt så mye for julematen: – Dette er en uting

Undersøkelsen er utført i perioden 4. til 10. desember, hvor et representativt utvalg på 1.000 personer over 15 år har deltatt.

(©NTB)