(Nord24)

Nordlysleserne engasjerte seg kraftig i mandagens artikkel hvor det framkom at Coop Nord ville fortsette med kun én prosent kjøpeutbytte til sine eiere som er medlemmene i Troms, Ofoten og Lofoten i 2022 - til tross for at samvirkelaget går så det suser økonomisk.

Samtidig har medlemmene av Coop Finnmark to prosent kjøpeutbytte. Og medlemmene av Coop Midt-Norge som går fra Helgeland og sørover midtlandet, skal få tre prosent kjøpeutbytte i 2022.

- Jeg synes det er bra medlemmene stiller spørsmål, sier styrelederen i Coop Nord, Stig Mortensen, som bor i Svolvær og er advokat.

- Samstemt styre

Han sier at styrets utgangspunkt, når de skal fastsette utbytte, handler om mer enn årets resultat.

- Vi må sørge for at det er rom for de planlagte oppgraderingene og investeringene som skal gjøres de neste årene. Vi vet at vi ikke får de samme resultatene i årene som kommer og fastsetter et budsjett basert på den planen vi har for investeringer i nye prosjekter, sier styrelederen.

Han sier at han har et samstemt styre bak seg i oppfatningen om at medlemsutbytte ikke økes.

Utbyttet i Coop Nord har vært på èn prosent i over åtte år.

- Når legger dere opp til å øke utbyttet til eierne?

- Det er vanskelig å si når vi kan øke det. Vi har et ønske om å kunne levere så gode resultater som mulig hvert år. Men det er også en avveiing hvert år om vi skal prioritere utbytte eller nye og oppgraderte butikker, sier han.

Han sier at spesielt Tromsø er et marked de er nødt til å være fremst i skoene i, for konkurransen er så hard.

Sinte lesere

- Latterlig!

- Andre matbutikker som ikke er medlems-eide har like stort kjøpeutbytte.

- Overskuddet går til ledernes høye lønninger.

Dette er hva noen av kommentarene under gårdagens artikkel lyder. Andre mener det er spesielt på bygda hvor en kun har tilbud om Coop Prix og Coop Marked som må betale ekstra for maten slik at Coop Extra og Obs Stormarked kan å billigere priser på tettsteder og i byene.

- Leserne i kommentarfeltene våre sier de nå får like stor prosentutbytte hos de privateide dagligvarebutikkene gjennom for eksempel Trumf-kortet, som de får i medlemseide Coop Nord?

- Jeg kjenner ikke Trumf-systemet så godt, men at vi blir sammenlignet forstår jeg. Vi har en del andre medlemsfordeler som også koster. Hos oss er det kombinasjonen av mange forhold som gjør at vi forhåpentligvis treffer hos medlemmene og medeierne, som billetter på badeland, filmfestival og fjellandsbyen. Her er det mulig å spille inn andre forslag og ønsker, sier han.

Lønninger til lederne

- At vi får kritiske spørsmål det var vi forberedt på. Og det er helt rett. Det vitner om engasjement og det er flott, sier styreleder Mortensen.

Han minner også om at pengene ikke sendes sørover - men investeres i butikker og prosjekter lokalt.

Styrelederen har 156.000 kroner i styrehonorar for jobben han gjør. Administrerende direktør i Coop Nord hadde i 2020 en lønnsutbetaling på 2,6 millioner kroner, samt 400.000 i pensjonskostnader og 187.000 i andre godtgjørelser - til sammen 3,25 millioner kroner. Han har krav på 18 måneders etterlønn om han slutter.

- Mange mener pengene går til høye lønninger i ledelsen?

- Vi er Nord-Norges største detaljhandel. Om vi skal ha de beste lederne må vi betale konkurransedyktig lønn. Vi har i styret sagt at vi skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, sier Mortensen.

Styret i Coop Nord består av styreleder Stig Mortensen, Svolvær, nestleder Thomas K. Føre, Tromsø, samt styremedlemmene Bjørn Erik Olsen, Harstad, Hege Pedersen, Finnsnes, Grete Nyborg Rolandsen, Narvik. De ansatte i styret er: Eivind Johansson, Tromsø, Mona Lisa Ø. Andreassen, Storsteinnes og Rune Hammervold, Tomasjord.

Medlemseid organisasjon

Coop er et samvirke som eies av sine medlemmer. De velger igjen et representantskap som igjen velger styret. Det er styret som til enhver tid tar beslutningen om hvor mye kjøpeutbytte medlemmene av deres samvirkelag skal få - men minste utbytte er en prosent. Coop Nord har hatt én prosent utbytte i åtte år nå.

De mange lesekommentarene på mandagens artikkel rommet også slike ytringer:

- Jo, lenger nord jo høyere er matvarepriser! kjøpeutbytte burde fulgt dette!

- Coop-medlemmene tror at de er medeiere i butikken. Litt ditt-mest mitt er vel heller mottoet til lederne. Bare å bytte butikk!

Andre mener at medlemmene må engasjere seg:

- Det må nu vel vær en eller annen ildsjæl som tar på seg ansvaret og jobben med å samme mange medlemmer og så gå til andre å handle, så kan de se hvordan de behandler medlemmene sine.

Det ga også svar fra leseren som kommer med oppskriften:

- Medlemmer som ønsker å gjøre noe med dette, må mobilisere og sørge for å få sine representanter valgt til Årsmøtet som igjen velger flesteparten av styremedlemmene i Coop Nord. Rekrutteringen av kandidater til valg til Årsmøtet og Regionrådet 2024 åpner i september 2023. Medlemmer som ønsker å melde interesse eller som har forslag til kandidater, kan sende en e-post om dette med navn og medlemsnummer til medlemsvalgt@coop.no"