(Nordnorsk debatt)

At Høyre nå vil ha markedspriser på forsvarsboliger og hybler for de ansatte i Forsvaret er total skivebom. Her må det ikke bare siktejusteres, Høyre må finne skytebanen, om ikke hele skytefeltet. Senterpartiet er fullstendig enig med Norges offisersforbund og befalets fellesorganisasjon i denne saken. Det har over flere år vært kommunisert en utfordring fra Forsvaret at en ønsker lengre ståtid blant de ansatte, altså at personellet jobber lengre i Forsvaret, for å bygge et sterkere forsvar av landet. Forslaget fra regjeringen fører til det motsatte.

Det er jo bemerkelsesverdig at det samme forslaget ble fremmet av Høyre og FRP for noen år siden, men den gang ble det skrotet. Av en grunn. Nå løftes det altså frem igjen. Det hele vitner om en manglende forståelse, og stor distanse mellom hverdagen til de ansatte i Forsvaret og den politiske ledelsen i regjeringen, og Høyre spesielt. Vi lurer på hvor Frank Bakke Jensen får disse forslagene sine fra.

De ansatte i Forsvaret er villig til å gi sitt liv for landet, for din og min trygghet. De er befattet av et omfattende beordringssystem hvor en ofte er 3 til 5 år i en stilling før en bytter jobb. Skal en da ha markedspris på forsvarsboligene innsnevrer man muligheten de ansatte har til å etablere seg å sikre fremtiden sin. Å måtte betale, la oss si, 9000 kr for en hybel på eksempelvis Skjold i Indre Troms snevrer de ansattes muligheter til å etablere gode liv. Et annet moment er standarden på boligene. De ansatte veit ikke om de må flytte om 3 år, og en allerede uforutsigbar fremtid blir enda mer uforutsigbar når en må betale store deler av lønnen på å bo. Slik blir Forsvaret en mindre attraktiv arbeidsplan. Vi forstår rasjonale bak at en ønsker at de ansatte skal bosette seg ved forsvarsinstallasjonene, men da må en bruke andre virkemidler.

Det er en ærlig sak at Høyre ikke vil putte inn friske midler til forsvaret av landet gjennom prioriteringer i statsbudsjettet, men det er for svarte ikke de forsvarsansatte en skal hente midlene fra. En kan heller prioritere litt internt i regjeringen. De kan revurdere å bygge et regjeringskvartal til 36,5 milliarder kroner. De kan revidere bistandsmidlene, bruke mindre penger på administrasjonskostnader i organisasjoner og heller satse mer på land til land-samarbeid direkte. Eller så kan de vurdere å gå ned på antallet statsråder, noe som har eksplodert i dagens regjering. Eller så kunne de revurdert feilinvesteringer som å legge ned Andøya flystasjon som uansett vil få en militær betydning i henhold til Nordland Høyres førstekandidat og også tidligere sjef FOH. De kunne finansiert både det ene og det andre med disse enkle grepene. Både stridsvogner, helikopter med mer ville kunne fått et etterlengtet innskudd av friske investeringsmidler.

For finnes det vilje, så er evnen der allerede. Det er bare å se på det alternative statsbudsjettet til Senterpartiet hvor vi foreslår å bevilge 2 milliarder mer til Forsvaret uten å kaste regningen på de ansatte. Det er verdt å bemerke seg at vi har foreslått 300 millioner til å sette i gang tiltak for å øke ståtiden. Dette får vi altså til uten å sette markedspriser på boligene og sultefore forsvarsansatte som allerede har valgt et uforutsigbart liv for din og min trygghet.

Senterpartiet er mot markedspriser på forsvarsboliger. Vi er for å bevilge mer penger til Forsvaret gjennom reelle politiske prioriteringer. Vi er for å gjøre fornuftige og sårt etterlengtede investeringer basert på hyllevare. Da er vi på rett kurs. Senterpartiets kurs. Heldigvis er det valg til høsten. Vil du ha markedspriser på forsvarsboliger, er det bare å stemme Høyre eller Frp