Så du også det hemmelige spionskipet i Tromsø?

Artikkelen er over 3 år gammel

Forsvaret kan ikke kommentere hva det nye etterretningsskipet «Marjata» gjordei ishavsbyen.

DEL

Nordlys har fått flere tips om en spesiell båt i farvannet utenfor Tromsø – nemlig Forsvarets nye etteretningsskip «Marjata». Båten ble observert utenfor sørspissen av Tromøya på torsdag. Fredag kveld er det usikkert om den fortsatt befinner seg i området.

– Jeg kan bekrefte at det er Marjata som er avbildet, men ikke kommentere noe vedrørende skipets oppdrag. Ut fra rikets sikkerhet kan jeg dessverre ikke gi noen detaljer om dette, sier Linn Therece Johansen, pressevakt ved Forsvaret, til Nordlys.

«Marjata» har hjemmehavn i Kirkenes.

– Av og til må fartøyet legge til kai ved andre havner, sier Johansen.

– Har skipet vært i ekstra mye aktivitet i det siste?

– Det kan jeg dessverre heller ikke svare på.

Ett år i Norge

«Marjata» er ett av Forsvarets to etterretningsskip, og ble anskaffet i fjor. I april startet Forsvaret opptreningen av skipet langs norgeskysten, og i august var det i relativt operativ tilstand, ifølge Johansen.

«Marjata» er etterretningstjenestens viktigste verktøy for å innhente informasjon om russisk aktivitet i Nordområdene. Skipet er høyteknologisk og har avansert overvåkningsutstyr. Det har en kostnadsramme på bortimot 1,5 milliarder kroner, er 126 meter langt og 23,5 meter bredt. Blant annet er motorene i Marjata plassert foran i båten for å gi minst mulig forstyrrelser til skipets lyttesystemer.

Forsvarets andre etterretningsskip heter «Eger», og har vært i Forsvarets eie siden 1992.

– Eger hadde navnet «Marjata» fram til vi fikk det nye skipet. Da ble det gamle naturlig nok omdøpt, sier Johansen. 

Nordområdene i en særstilling

De to etterretningsskipene drives av Etterretningstjenesten i Forsvaret. Ifølge Forsvarets nettsider har tjenesten tre hovedoppgaver:

  1. Den første er å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Nordområdene står fortsatt i en særstilling for tjenesten. Den internasjonale utviklingen, endringer i trusselbildet, og Norges engasjement en rekke steder i verden har utvidet Etterretningstjenestens arbeidsområder.
  2. Tjenestens andre hovedoppgave er å fremskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser. Denne oppgaven blir stadig mer krevende. Forsvaret deltar i internasjonale operasjoner, og store norske selskaper opererer på alle kontinenter. Internasjonal terrorisme og trusler i det digitale rom er grenseoverskridende. Disse truslene endres raskt, kan befinne seg langt borte og samtidig true norske interesser hjemme og ute. 
  3. Sist, men ikke minst, skal Etterretningstjenesten støtte Forsvarets operasjoner hjemme og ute.

Artikkeltags