Mannen som ble anmeldt etter brudd på karantenereglene, har rømt til utlandet

Rådmann Leif Vidar Olsen sa på onsdagens pressekonferanse at den kommuneansatte mannen som de politianmeldte nå har stukket fra landet.