Gå til sidens hovedinnhold

Mangelen på sykehjemsplasser en skam!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Nordnorsk debatt)

Vi har akkurat lagt bak oss en valgkamp og et stortingsvalg. Jeg er mildt sagt forbauset over at spesielt ett tema aldri fikk plass i valgkampen, nemlig mangelen på sykehjemsplasser. Her i Tromsø er det en prekær mangel på sykehjemsplasser. Langt over hundre personer står på venteliste for å få plass, mennesker som ikke er i stand til å klare seg selv og som har pårørende som regelrett sliter seg ut for å gi den hjelp som er nødvendig.

Framfor å prioritere bygging av flere sykehjem, brukes midlene til langt andre ting. Det var åpenbart mye viktigere å få bygd et badeland til over en milliard kroner framfor å prioritere bygging av sykehjem. Og det er like åpenbart at å gi tilbud til friske mennesker er mye viktigere for politikerne i Tromsø enn å sørge for at de som har bygd opp velferdssamfunnet skal få en verdig alderdom. Det siste som nå skal rustes opp for millionbeløp, leser jeg i avisene, er gamle Alfheim svømmehall, hvor 80 millioner kroner skal settes av. Til å begynne med, antar jeg.

Jeg skal ikke påstå at ikke noe legges til rette for eldre, syke mennesker i Tromsø i dag. Men mangelen på prioritering av sykehjem er intet mindre enn en skam. Nå må politikerne våkne. Vi i Tromsø er en del av et av de rikeste landene i verden. Det skulle derfor være unødvendig at eldre, syke mennesker ikke får sykehjemsplass når behovet er til stede i slikt monn som vi ser i dag. Ikke bare de syke eldre vil få en bedre tilværelse ved å dekke det behovet for sykehjemsplasser som er, også pårørende som regelrett sliter seg ut, vil verdsette en langt større prioritering av sykehjemsplasser enn tilfellet er i dag.

Til politikerne har jeg en innstendig oppfordring: Rust opp eldreomsorgen og få bygd ut sykehjemsplasser slik at de som virkelig har behov for det, får dekket behovet. Og politikere: Husk at tiden går fort, og en dag er det dere som har behov for en sykehjemsplass. Slå derfor opp i lovboken om kommunale helsetjenester og ta inn over dere ordlyden, som er soleklar: «Kommunen har en lovpålagt plikt til å tilby trengende en plass i institusjon, herunder sykehjem.»

Jeg forventer at dette temaet tas opp til politisk behandling, og handling, lenge før neste valgkamp!

Kommentarer til denne saken