(Nordnorsk debatt)

Vi har akkurat lagt bak oss en valgkamp og et stortingsvalg. Jeg er mildt sagt forbauset over at spesielt ett tema aldri fikk plass i valgkampen, nemlig mangelen på sykehjemsplasser. Her i Tromsø er det en prekær mangel på sykehjemsplasser. Langt over hundre personer står på venteliste for å få plass, mennesker som ikke er i stand til å klare seg selv og som har pårørende som regelrett sliter seg ut for å gi den hjelp som er nødvendig.

Framfor å prioritere bygging av flere sykehjem, brukes midlene til langt andre ting. Det var åpenbart mye viktigere å få bygd et badeland til over en milliard kroner framfor å prioritere bygging av sykehjem. Og det er like åpenbart at å gi tilbud til friske mennesker er mye viktigere for politikerne i Tromsø enn å sørge for at de som har bygd opp velferdssamfunnet skal få en verdig alderdom. Det siste som nå skal rustes opp for millionbeløp, leser jeg i avisene, er gamle Alfheim svømmehall, hvor 80 millioner kroner skal settes av. Til å begynne med, antar jeg.

Jeg skal ikke påstå at ikke noe legges til rette for eldre, syke mennesker i Tromsø i dag. Men mangelen på prioritering av sykehjem er intet mindre enn en skam. Nå må politikerne våkne. Vi i Tromsø er en del av et av de rikeste landene i verden. Det skulle derfor være unødvendig at eldre, syke mennesker ikke får sykehjemsplass når behovet er til stede i slikt monn som vi ser i dag. Ikke bare de syke eldre vil få en bedre tilværelse ved å dekke det behovet for sykehjemsplasser som er, også pårørende som regelrett sliter seg ut, vil verdsette en langt større prioritering av sykehjemsplasser enn tilfellet er i dag.

Til politikerne har jeg en innstendig oppfordring: Rust opp eldreomsorgen og få bygd ut sykehjemsplasser slik at de som virkelig har behov for det, får dekket behovet. Og politikere: Husk at tiden går fort, og en dag er det dere som har behov for en sykehjemsplass. Slå derfor opp i lovboken om kommunale helsetjenester og ta inn over dere ordlyden, som er soleklar: «Kommunen har en lovpålagt plikt til å tilby trengende en plass i institusjon, herunder sykehjem.»

Jeg forventer at dette temaet tas opp til politisk behandling, og handling, lenge før neste valgkamp!