Til sammen ble 12 forenklede forelegg delt ut fordelt på to ulike plasser. Fire ble gitt i sentrum, mens åtte vekk ble gitt i Heilovegen, der det er svingforbud.