Det var midt i desember i fjor at det smalt på E6 ved Sundlia i Målselv. To personbiler ble totalskadet, og begge førerne sendt med helikopter til UNN i Tromsø.

Den ene føreren, en mann i 50-årene, var alvorlig skadd. Han hadde omfattende bruddskader etter å ha blitt fastklemt i bilen, og ble liggende på sykehus i to og en halv måned etter ulykka. Han skal fortsatt være 100 prosent sykemeldt.

Traff trailer først

Nå er den andre bilføreren, en mann i 70-årene, tiltalt «for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse».

Av tiltalebeslutninga fra Statsadvokatene i Troms og Finnmark framgår det at mannen kom over i venstre kjørebane og først kolliderte med en møtende trailer, hvoretter bilen hans snurret rundt og frontkolliderte med den andre personbilen. Selv slapp han fra den dramatiske hendelsen med lettere skader.

Hvorfor mannen kom over i venstre kjørebane er uklart, men ifølge tiltalen skjedde dette «på grunn av uoppmerksomhet, sykdom eller tretthet».

Det varsles at det vil bli lagt ned påstand om erstatning til føreren som ble hardt skadet i den andre bilen. Rettssaken skal gå i Senja tingrett i september.