Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Teamet aktiveres helt eller delt der man vurderer behovet for bistand til å være tilstede. Selv en ulykke/hendelse med en omkommet kan ha konsekvenser som gjør at teamet aktiviseres. I utgangspunktet er man opptatt av å håndtere enhver krise på laveste nivå og er bevist på å ikke skape eller eskalere situasjoner ved unødig aktivering.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kommunens kriseteam tar normalt ansvar for å avdekke og koordinere behovet for bistand til de som behøver slik psykososial oppfølging. Slikt sett skal teamet primært legge til rette for at den som behøver det får hjelp av riktig instans til riktig tid.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Helt situasjonsavhengig. Det er eksempler på at teamet kun har vært inne i kort tid og det er eksempler på at teamet har fulgt opp enkelte berørte over lang tid

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Teamet er sammensatt av personer med ulik bakgrunn og ulike funksjoner. Her inngår alt fra kommunepsykolog, kommuneoverlege, sosialarbeidere, helsesøster, prest med mer