Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet settes i sving ved behov. Kan være ulykker, selvmord eller andre hendelser. Ikke uttømmende liste. Blant annet kan vaktlegen innkalle kriseteamet slik at det går raskt å samle denne utenom arbeidstid.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kriseteamet tilbyr samtaler, oppfølging, kontaktformidling til fagfolk/institusjoner etc. Jobber både overfor enkeltpersoner, familier, grupper, venner osv.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Ikke definert hvor lenge hjelpen tilbys, kan være oppfølging over uker og måneder. Behovsstyrt.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseteamet settes sammen etter behov og tilgjengelighet. Avhengig av situasjonen kan lege, kommunens psykolog, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, helsesøster, rådmannen og annet personell fra helse/omsorg, barnevern, PPT og andre fagfelt være med i den aktuelle gruppen. Vi har en liste på mer enn tjue i og utenfor kommunens organisasjon som kontaktes ved behov.