Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Større og mindre ulykker med en eller flere personer involvert med eller uten dødelig utgang. Teamet benyttes også f.eks. ved akutte omsorgsovertakelser av barn.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Samtaler og oppfølging.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Avhengig av saken, men bistanden gis i en innledende fase. Dager/uker. Ved omfattende behov fattes vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Psykiatrisk sykepleier, helsesøster, sykepleier og lege. Teamet suppleres av lege/prest ved behov.