Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Teamet aktiveres ved alle hendelser som det ordinære hjelpeapparatet ikke klarer å håndtere som naturkatastrofer, store ulykker av ulike kategorier, store branner, drap eller lignende. Kommunens kriseteam er administrativt og snakker sammen også ved mindre hendelser for å vurdere hjelpebehovet. Det administrative teamet vurderer behovet for hjelp og går enten ut selv eller finner egnede personer i hjelpeapparatet som kan gjøre en jobb ved den aktuelle hendelsen.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Den hjelp og støtte som er nødvendig i den aktuelle hendelsen; noen å snakke med, ulltepper, en hånd å holde i etc. – det som er nødvendig rett etter en hendelse eller i forlengelsen av hendelsen.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hjelpen avsluttes når det vurderes at det ordinære hjelpeapparatet kan overta; fastlege, helsesøster eller lignende. Ved alvorlige hendelser prøver en fra teamet å ta kontakt etter en stund for å høre hvordan det går, men vår kommune er ikke så stor så det er mange ganger de samme personene som sitter i teamet som også yter helsehjelpen.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommuneoverlegen leder teamet. For øvrig består teamet av: Politistasjonssjef i Øst-Finnmark politidistrikt, ledende helsesøster, sokneprest, assisterende kommuneoverlege og leder for psykisk helsetjeneste.