Gå til sidens hovedinnhold

Porsanger kommune

Artikkelen er over 6 år gammel

Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres i forbindelse med katastrofer og/eller traumatiske kriser, når det er behov for ekstra ressurser for å mestre aktuell situasjon. Målsetning er å sikre en oppfølging av personer i store kriser, enten direkte via teamet, eller indirekte ved at det sørges for at andre gir oppfølging. Den etat som først kommer i kontakt med ulykken varsler kriseteamet (vakthavende lege, sykeavdelingen, AMK, politi, prest, brann).

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Akuttfasen: Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre reaksjoner mulige å kontrollere, og gi oversikt over hva som skjedde. Emosjonell førstehjelp, informasjon om vanlige reaksjoner vurdere behov for videre oppfølging, event. Henvisning. Dersom barn er involvert i ulykken. Info om barns (vanlige) reaksjoner og behov etter ulykker. Mobilisering av sosialt nettverk.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Så lenge det er behov, f.eks. som regel i første fase, til kommunale helsetjenester/ spesialisthelsetjenester er koblet inn, eller det ikke er behov.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

I Porsanger kommune er følgende medlemmer: helse og omsorgssjef, leder forebyggende tjenester, kommuneoverlege, kommunelege 2, psykiatrisk sykepleier x2, leder sykeavdelingen, leder hjemmetjenesten, helsesøster, akuttsykepleier, PPD, Prest.

Sammensetning og størrelse på kriseteam vurderes etter omfang og behov.

Kommentarer til denne saken