Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres i forbindelse med katastrofer og/eller traumatiske kriser, når det er behov for ekstra ressurser for å mestre aktuell situasjon. Målsetning er å sikre en oppfølging av personer i store kriser, enten direkte via teamet, eller indirekte ved at det sørges for at andre gir oppfølging. Den etat som først kommer i kontakt med ulykken varsler kriseteamet (vakthavende lege, sykeavdelingen, AMK, politi, prest, brann).

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Akuttfasen: Roe ned og begrense opplevelse av kontrolltap ved å redusere stress, gjøre reaksjoner mulige å kontrollere, og gi oversikt over hva som skjedde. Emosjonell førstehjelp, informasjon om vanlige reaksjoner vurdere behov for videre oppfølging, event. Henvisning. Dersom barn er involvert i ulykken. Info om barns (vanlige) reaksjoner og behov etter ulykker. Mobilisering av sosialt nettverk.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Så lenge det er behov, f.eks. som regel i første fase, til kommunale helsetjenester/ spesialisthelsetjenester er koblet inn, eller det ikke er behov.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

I Porsanger kommune er følgende medlemmer: helse og omsorgssjef, leder forebyggende tjenester, kommuneoverlege, kommunelege 2, psykiatrisk sykepleier x2, leder sykeavdelingen, leder hjemmetjenesten, helsesøster, akuttsykepleier, PPD, Prest.

Sammensetning og størrelse på kriseteam vurderes etter omfang og behov.