Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Det er et støtteapparat for mennesker i krise og kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. Det tas kontakt og utfra det vil det avgjøres om både de som det gjelder ønsker vider hjelp selv eller ikke.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Lege, psykiatrisk sykepleier, prest – det kan hvis det skulle være behov også knyttes til andre fagfolk, f. eks. psykolog.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Det vurderes etter behov, men det skal følges opp videre frem. Ikke noe tidsangivelse i utgangspunktet – her er det menneskene og deres situasjon som er avgjørende.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Se spørsmål tre.