Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Både ved ulykker og eventuelt andre hendelser, for eksempel ved en brann hvor folk mister alt de eier.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Psykososial støtte.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Det varierer etter behovet til de som er rammet.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Prest, lege, psykisk helsearbeider, helsesøster, sosionom og eventuelt andre.