Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Veldig ulikt. Vi aktiviserer kriseteamet når vi får melding eksempelvis av lege eller politi.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Samtaler, oppfølgingssamtaler og vi bidrar med hjelp til kontakt med andre instanser som spesialisthelsetjenesten.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Etter behov.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Ved enkeltstående ulykker: psykiatrisk sykepleier, lege, helsesøster, prest. Vi kaller inn etter behov, som f.eks. barnevernet