Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Alle alvorlige hendelser der det er pårørende og andre som vil trenge hjelp, f.eks ulykker med dødelig/alvorlig utfall, brå dødsfall, etc.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Samtaler, psykososial oppfølging, hjelp til praktiske gjøremål, tiltak for barn/evt. koble inn barnevern.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Teamet hjelper så lenge det er nødvendig og det kan bli flere måneder. Evt. koble inn andre, f.eks spesialister.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Psykiatrisk sykepleier, prest, lege, helsesøster, NAV, lensmann, rusmedarbeider. Ikke alle trenger være med i alle situasjoner.