Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Teamet kan bistå personer eller instanser innen Kvalsund kommune og være en ressurs i krisepregede situasjoner av forskjellig art. Hvorvidt teamet skal involveres, vil avhenge av den aktuelle situasjon. Henvendelse kan gjøres til hvilket som helst av medlemmene.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Medisinsk etter behov.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Avhengig av behov.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommunelege 1 og 2, helsesøster, pleie og omsorgsleder, sogneprest, barnevernkonsulent, barnevernfaglig leder og psykiatrisk sykepleier.