Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres både ved enkelthendelser og ved større ulykker. Kontaktes eks via vakthavende lege eller sykepleier. Men kan og innkalles via lensmann, prest, barnevern, overordnet kriseledelse, skole osv.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Etablere samlingssted og samtaler i akuttfase, tilby oppfølgende samtaler til enkeltpersoner eller grupper. Bistå eksempel barnehager eller skoler ved behov under eller etter hendelser. Også bistå etter innkalling fra kommunes overordnede kriseledelse. Teamet kan altså hjelpe rammede, pårørende, hjelpepersonell og berørte institusjoner/ organisasjoner og kan gi og koordinere psykologisk førstehjelp samt vurdere behov for videre oppfølging.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Vurderes i hvert enkelt tilfelle, følger behovet til involverte. Teamet kan også tilby videre henvisning til eksempel kommunepsykolog eller spesialisthelsetjenesten. Teamet kan og dele seg opp og følge opp etter kompetansebehov, alder osv. Eller hente inn annen kompetanse.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Avdelingsleder helse, kommunelege, prest, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, barnevern/PPT, kommunepsykolog, lensmann

Leder av psykososialt kriseteamet varsles og informeres når kriseledelsen etableres selv om det der og da tilsynelatende ikke er behov for teamets tjenester.