Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Aktiviseres ved alvorlige hendelser og ulykker. Spesielt ved dødsfall, men og ved alvorlige skader/psykiske traumer.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Samtale, praktisk veiledning og bistand, medisinsk hjelp.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Ingen tidsbegrensning. Så lenge det er behov

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kommunelege, psykiatrisk sykepleier, prest, helsesøster, evt. sosionom.