Siden 1991 har han flydd i politisk turbulens. Etter møtet med orkanen Per måtte han be om assistanse. I februar 1991 dukker Jan Blomseths navn opp for første gang i Nordlys sitt klipparkiv. 31-åringen deltar på fylkespartiets årsmøte i Harstad, og kommer ut med et lite verv i styret. Det tar ikke lang tid før Blomseth er på alles lepper, og i likhet med i dag, er det også i 1991 turbulente tider i Troms FrP.

– En måned etter ditt første fylkesårsmøte var det full fyr i rosenes leir. Formannen i fylkespartiet, Martin Brynjulfsen ble vraket på nominasjonsmøtet i mars. Du og Øyvind Korsberg kommer høyt opp på lista foran fylkestingsvalget. Hva var det egentlig som skjedde?

– Det var nok et taktskifte i fylkespartiet akkurat da. Det har reint mye vann i havet siden den gang, og jeg husker ikke alle detaljene. Men jeg har jo aldri vært redd for å ta en fight. Når det gjelder min inntreden i politikken, så var bakgrunnen for det et ønske om å engasjere meg. Jeg savnet politikere som kunne si ifra på en tydelig måte, og som kunne stå for det de hadde sagt.

Samme høst ble det mye klart språk fra Blomseth. Frp fikk 2 representanter i bystyret i Tromsø, og havnet på vippen mellom den borgerlige og sosialistiske fløyen. Etter en forhandlingsrunde, der det gikk på tverke for nykommerne, truet Blomseth med å støtte AP og SV under ordførervalget.

– Det handlet om måten FrP ble behandlet på i forhandlingene om en borgerlig plattform etter valget. Venstre og KrF forholdt seg til oss som om vi var spedalske. De var direkte ufine under møtet. Mer uhøflige mennesker skal du lete lenge etter. Til slutt sprakk det. Jeg slo i bordet og sa at dette finner jeg meg f ikke i. Vi reiste oss og gikk.

«En 30 år gammel disponent fra Skøelv har markert seg innenfor Troms politikken», skrev Nordlys dagen etter. «Jan Blomseth er kasserer i Tromsø Fremskrittsparti og disponent i et regnskapskonsulentfirma. Med tre års politisk fartstid sto han i går fram og forsvarte FrPs klare avvisning av den borgerlige samarbeidsskissen.»

– Det var ærlig og oppriktig ment, men samtidig visste jeg jo at vi ikke kunne støtte sosialistene.

Blomseths steinharde forhandlingstaktikk ga resultater. Erlend Rian bøyde av for å berge fortsatt ordførerposisjon og slapp Øyvind Korsberg fra Frp inn som fast medlem av formannskapet.

Du har bursdag i dag, og fyller 54 år. Dersom du skulle oppsummere den politiske karrieren så langt?

– Det har vært ei tid i framgang, bortsett fra siste kommunevalg som ble en nedtur.

– Har det vært verdt alt bråket og styret?

– Man lurer jo noen ganger på det. Dagens virkelighet i Fremskrittspartiet gjør meg litt betenkt. Jeg tenker da spesielt på rikspolitikken. Foran dette stortingsvalget hadde jeg en klar forståelse for at man ville legge stor vekt på å få gjennomført den politikken Fremskrittspartiet står for. Nå har jeg problemer med å få øye på de store endringene.

– Dersom man i valgkampen sier at man skal gjøre ting på en bestemt måte, og man ikke klarer å gjennomføre det når man kommer i posisjon da er man jo lik alle de andre. Og det er det jeg har forfektet at vi ikke er.

– Du ble med i en folkebevegelse for en alternativ kurs. Nå er dere kommet inn i varmen, og du har trøbbel med å få øye på den alternative kursen i praktisk politikk?

– Det er en grei beskrivelse på hvordan jeg føler det, ja. Disse forskjellene må bli tydeligere, og slik jeg ser det vil statsbudsjettet for neste år være selve prøvesteinen. Det som

– Fremskrittspartiets problem, og nå tenker jeg på Stortinget, er dette: Dersom man sitter i regjering i fire år uten å gjennomføre det som er partiets program, som landsmøtet har vedtatt, og partiet er tuftet på, da kan man ikke gå til neste valg med det samme programmet.

– Da svikter man grasrota som har utformet programmet?

– Det er korrekt.

– Hva forventer du av statsbudsjettet?

– Jeg forventer en markant satsing på utbygging av infrastruktur, og en omlegging av eldreomsorgen i tråd med det partiet mener. Jeg forventer også en kraftig innstramming i forhold til ulovlig innvandring. Disse ulovlige innvandrerne må bli returnert tvert straks de ankommer Gardermoen

Hva med skatter og avgifter, Blomseth? Det som i sin tid var fundamentet for partiet.

Det er ingen som kan si at vi betaler lite skatt her i Norge. Nivået er for høyt, og jeg forventer at blant annet engangsavgiften for kjøretøy blir betydelig redusert.

I høst ga trønderen Per Sandberg ut boka Mot min vilje. Der delte rundhåndet ut lite flatterende karakteristikker av flere sentrale Frp-ere fra Troms. Sandberg er gift med Line Miriam Sandberg som nylig overtok som Line Miriam Sandberg fra FrP blir fylkesråd for næring, kultur og helse. Hun har i lang tid vært i klinsj med sentrale topper i fylkespartiet. Det var de som fikk passene påskrevet. Blomseth har forlangt at både sentralstyret og fylkesårsmøtet skulle ta avstand fra karakteristikkene.

– Handler uenigheten om politiske saker eller er dette sverdslag i en intern kamp om de feiteste beina og best betalte vervene?

– Det handler i alle fall ikke om politikk. Politisk uenighet og politisk kamp skal vi ha. Dette er noe helt annet.

– Noe annet som handler om de feiteste beina og de best betalte vervene?

– Det kan kanskje virke sånn, at man posisjonerer seg for framtidige valg, og at det hele koker ned til Jeg vet ærlig talt ikke.

– Jeg har reagert på at man verken på sentralt hold eller på fylkesnivå har vært villig til å ta avstand fra de karakteristikkene som Per Sandberg er kommet med i forhold til medlemmer i Troms Frp. Dette er alvorlige beskyldninger som oppfattes som ærekrenkende. At noen beskyldes for å være brønnpissere og spøkelser. Når man ikke går i rette med dette mener jeg at man mangler ryggrad. Som leder av det største lokalpartiet i fylket har jeg kjent et ansvar for å sette foten ned og markere at dette ikke er greit.

– Å bli utskjelt av en trønder er vel ikke mer enn en nordlending bør kunne takle?

– Det har du kanskje rett i. Blir du utskjelt på grunn av politiske saker så er det greit. Det må man tåle. Men her går det på det personlige plan. Da er det ikke like greit lengre. Spesielt ikke når det kommer fra nestlederen i eget parti.

– Dette er en konflikt mellom to grupperinger i FrP. Er det ikke litt drøyt å forlange at sentralstyre og fylkesårsmøtet skal engasjere seg som stridsdommere?

– Kanskje. Men vi har etiske retningslinjer i Frp som sier at man ikke skal rette slike beskyldninger mot egne partimedlemmer. Jeg tror den eneste grunnen til at man i denne saken ser bort fra disse retningslinje er at utspillet kommer fra nestlederen i partiet.

– Hva med framtida. Stiller du på neste års fylkesårsmøte?

– Nei. Det gjør jeg definitivt ikke. Jeg mente at årsmøtet opptrådte feigt når man lot være å ta standpunkt. Det i seg selv et standpunkt.

- Er du i ferd med å trekke deg ut av politikken og Frp?

– Jeg har signalisert at dette er min siste periode i kommunestyret, neste år blir jeg 54. Vi får se.