Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Psykososialt team aktiveres i alle krisesituasjoner hvor en eller flere personer er involvert og hvor omfanget av hendelsen går utover der hvor det normale hjelpeapparatet ikke strekker til.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Det psykososiale teamet yter hjelp og støtte i akuttfasen mens kriseteamet planlegger og følger opp saken i den videre prosess.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Lengden på hjelpen varierer ut fra krisesituasjonen og behovet for oppfølging.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseamet består av lege, kommunepsykolog, helsesøster, prest, politi med kommuneoverlegen som leder, mens psykosialt team består av helsesøstre, kommunepsykologer og psyiatriske sykepleiere.