Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Aktiveres ved f.eks. ulykker, drukning, ulykker på sjøen, uvær/naturkatastrofe, bilulykker, strømbrudd, og også i andre tilfeller som oppleves tungt for familier, som selvmord, påkjørsler o.l.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Der ungdom er involvert, åpner vi ungdomsklubben og deler av krisesteamet er til stede, åpner kirka, tilbyr å prate med kriseteamet, psykiatrisk sykepleier/psykogolhjelp, prest eller andre i teamet, og om de som trenger hjelp synes det er vanskelig å åpne seg for kjentfolk, tilbyr vi å formidle kontakt med kriseteamet i nabokommunen.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Vi sjekker at de får det tilbudet de ønsker, og at de blir fulgt opp av f.eks. leder i kriseteamet, presten, psykiatrisk sykepleier eller psykolog.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Vårt krise- og omsorgsteam består av kulturkonsulenten (har også klubbarbeid og dermed god kontakt med ungdommen i kommunen), prest, ved akutt behov for prest (i fravær til sognepresten) prosten, NAV-ansatt, helseleder, helsesøster, kommunelege, og ved behov rådmann og ordfører.