17 år gamle Fredrik Vaeng Røtnes går i andre trinn ved Tromsdalen videregående skole. Han er for lengst ferdig med matematikkpensumet for hele videregående og studerer ved Universitetet i Tromsø samtidig som han fortsetter som elev i Tromsdalen.

På sin første universitetseksamen, i differensial- og integralregning under programmet Kalkulus 1, fikk han beste karakter, A.

– Jeg hadde forberedt meg veldig godt. Oppgavene inneholdt ingen overraskelser for meg. Det gikk bra, jeg hadde faktisk planlagt en A, sier Fredrik Vaeng Røtnes.

Ligger langt foran normal progresjon

Fredrik er fra Brøstadbotn og har siden andre-tredje klasse ved Elvetun skole vist en særlig interesse for matematikk. Han har i mange år ligget foran normal progresjon i faget.

– Jeg hadde flinke og snille lærere som ga meg nye utfordringer, sier han.

I åttende klasse hadde han gjort unna matematikkpensumet for ungdomsskolen og begynte på videregående-pensumet. Dette forspranget har han beholdt og før jul var han ferdig med videregående-pensumet i Tromsdalen.

Fredrik roser rektor og universitetet for at de har vist fleksibilitet.

– Jeg har takket rektor flere ganger for at skolen tilpasset timeplanen min. På den måten kan jeg følge forelesninger ved universitetet tre dager i uka uten å gå glipp av for mye skoleundervisning, sier han.

- Jeg har vært nysgjerrig

I dette semesteret har Fredrik tatt fatt på to nye matematikkemner på universitetsnivå, Kalkulus 2 og lineær algebra. Alt skjer i tillegg til skolegangen i Tromsdalen. Han bor på hybel i Tromsdalen og henger slett ikke over lærebøkene sent og tidlig. I gjennomsnitt bruker han en halv time per dag på lekser.

Han trener friidrett i BUL Tromsø og har rukket å bli ungdomsmester og nasjonal juniormester i kappgang.

– Det gjelder å finne en egen rytme i hverdagen og sette av tid til de viktige tingene, sier han.

Hva skal så til for å bli så god i matematikk? Fredrik legger vekt på interesse for faget.

– Noen har evner i andre fag. Jeg har interessert meg for matematikk, jeg har vært nysgjerrig og vil finne ut mer.

– Har du et råd til de som sliter i faget?

– Jeg vet ikke helt. Man kan alltid si at de må arbeide hardt, men ikke alle har interesse for matematikk. Det må de nesten få lov til ikke å ha.

- Et stort talent

For Fredrik har det fungert å bruke timene til å regne flest mulig oppgaver. Han tror også det er nyttig at flinke elever hjelper de svakere, uten at de må tenke at det går ut over deres eget læringsutbytte.

– Slik samarbeid tror jeg kan hjelpe de flinke like mye som de svak, sier Fredrik som tilbyr leksehjelp til ungdomsskole- og videregående elever.

Han trodde ei stund at han skulle bruke kunnskapene til å bli sivilingeniør, arkitekt eller lege. Men nå er han usikker, kanskje blir det noe innen matematikk eller fysikk.

Fredriks universitetslærer, førsteamanuensis Martin Rypdal ved Institutt for matematikk og statistikk, sier at karakteren A i Kalkulus 1 er en sterk prestasjon, uansett alder.

– For å oppnå en A, handler det ikke bare om regneferdigheter. Dette er universitetsnivå og studenten må da vise en modenhet i faget som man ikke forventer å finne hos en 17-åring. Fredrik er et stort talent, sier Rypdal.

– Hva bør han bruke talentet til?

– Fredrik bør følge sine faglige interesser. Han kan slappe av og trenger ikke bekymre seg for yrkesvalg på lenge ennå, sier Rypdal.