Mormoneren Mitt Romney tapte valget, og ble ikke president i USA. Men mormonerne ønsker å erobre verden. I den nordlige utposten Tromsø har den religiøse sekten 40 medlemmer.

Mormonerkirken, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hevder selv de vokser raskest globalt, ikke minst i Sør-Amerika. De hevder å ha 15 millioner medlemmer i verden, men bare 4000 i Norge og 80 i Nord-Norge.

Hva står de for? Våren 1820, utenfor New York. 14 år gamle Joseph Smith, sønn av Joseph Smith senior og Lucy Mack Smith, går til en liten skog nær sitt hjem. Han er lært opp til å be, lese i Bibelen og tro på Gud.

Åpenbaring

Der og da, i den lille lunden, viser Vårherre og hans sønn Jesus seg for unge Smith i en stråleglans. Han har senere beskrevet det slik: «Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede sønn. Hør ham!»

Men det stopper ikke der. Tre år senere er unge Smith igjen ute og vandrer. Da møter han en person ved navn Moroni, som ikke er en italiensk innvandrer til USA, men en vaskeekte engel.

Moroni forklarer Smith at Gud har en oppgave til ham. Det dreier seg om å spre kunnskap om en spesiell opptegnelse om Jesus og Amerikas tidligere innbyggere. Den skal ligge nedgravet på en høyde i nærheten.

Mormons bok

I september 1827 finner Joseph Smith denne opptegnelsen, som er skrevet på tynne gullplater og begravd i ei kiste nær familiens gård. Skriftspråket på platene er uforståelig for Smith, men engelen Moroni løser tolkeproblemet ved å gi ham to aorakelsteiner, kalt Urim og Tummin. Slik blir han i stand til å tyde tegnene. og oversette alt til engelsk. Verket kaller han Mormons bok.

Slik er mormonernes legende. Joseph Smiths første syn som 14-åring markerer begynnelsen på gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke på jorden, slik mormonerne ser det.

At han fant opptegnelsen og skrev Mormons bok, med litt hjelp fra himmelske oversettere, gjør Smith til en profet i likhet med profetene på bibelsk tid.

Blodige konflikter

Mormons bok kom ut i 1830. Mormonerne anser boka for å være like hellig som Bibelen. Dette førte til mange års blodige konflikter med amerikanske kristne. Tusener av mormoner ble fordrevet. mange ble drept.

I 1844 ble Joseph Smith arrestert og myrdet av en rasende mobb i fengselet. For å unnslippe forfølgelse søkte mormonerne seg til Utah, som på den tida var indianerterritorium.

I dag er over halvparten av Utahs innbyggere mormoner, og Salt Lake City er religionens hovedsete.

Flerkoneri

Flerkoneri var utbredt blant mormonerne og betraktet som innstiftet av Smith etter at han mottok en profeti der han ble inspirert av den bibelske Abrahams flerkoneri. Brigham Young, regnet som den andre profeten i kirken, var en av de mest kjente polygamistene i kirkens tidlige tid, med sine 55 hustruer og et liknende antall barn.

Flerkoneri ble forbudt av myndighetene i USA og i 1890 erklærte mormonerne at polygami ikke lenger var akseptabelt. Et spesielt trekk i forhold til andre religiøse samfunn, er at den store profeten, Joseph Smith, vandret rundt på jorden såpass sent.

Han stiftet altså sin kirke få år etter at eidsvollsmennene hadde samlet seg for å skrive Norges grunnlov.

Jesus kom til Amerika

Dessuten hevder mormonerne at USA ble befolket fra Israel. I forbindelse med Jerusalems fall for babylonerne reiste noen over Atlanteren og slo seg ned i Amerika. Indianerne ble sett på som syndere. Den mørkere huden var selve beviset på at de ikke fulgte Herrens ord.

Et annet spesielt trekk er at mormonerne hevder at Jesus også krysset Atlanteren og kom til Amerika etter oppstandelsen. Det er de temmelig alene om å påstå.

Ifølge kirkens teologi er dessuten Gud, Jesus og Den hellige ånd tre atskilte og forskjellige personligheter som til sammen utgjør Guddommen. De avviser med andre ord den treenige Gud.

Den nordlige utposten

Tromsø er kirkens nordligste utpost. I Storgata 25, Matservice-byggets andre etasje, er det skiltet mot ABE trafikkskole til høyre og Jesu Kristi Kirke SDH til venstre. Allerede gjennom glassdøra ser vi et portrett av Jesus.

Stockholmsjenta Anna Linda Karlsson, kona til grenspresidenten (biskopen) i Tromsø, ønsker velkommen. Hun jobber i eldreomsorgen, men legger ned mye frivillig arbeid i grenen (menigheten). Det samme gjelder ektefellen, nordmannen Arne Tobias Karlsson som driver innen alternativ medisin som naprapat.

Over Matservice

Lokalene i Matservicebygget er temmelig kontoraktige, men forsøkt gjort om til et sted for åndelig virksomhet. Her er egne rom for søndagsskole, barnelek og bibliotek med oppbyggelig litteratur og brettspill.

Portretter av Jesus er tallrike. Her henger også en dramatisering av profeten Smiths første møte med Vårherre og hans sønn.

Kapellet har talerstol og nummertavle for mormonernes egen salmebok med titler som «I denne skjønne morgenstund», «Guds ånd som en ild» og «Vi gledes og frydes.»

Kaffeforbud

Presidentens kone byr på mørketidsboller og vann i en sofagruppe utenfor kapellet.

- Vi kan tyvär inte bjuda på kaffe, forklarer Karlsson. Heller ikke te eller cola.

Forbudet mot koffeinholdige drikker begrunnes i helseloven som ble formulert av kirkens ledere på 1800-tallet.

- Hva er problemet med kaffe?

- Vi vet ikke helt hvorfor. Kaffe og te sto på forbudslista. Det er jo avhengighetsskapende. Vi følger forbudet for å være lydige mot kirken, sier Karlsson. Tobakk og alkohol er også forbudt.

Ikke sex før ekteskap

- Et kjedelig liv?

Det er fotograf Olsen Sæbbe som spør.

- Man får ha det gøy på andre måter da, ler Karlsson. Hun utdyper ikke hva hun mener med det.

Mormonerne forbyr sex før ekteskapet. En nyrekruttert som lever i samboerskap, vil ikke kunne bli døpt før ekteskap er inngått. Ekteparet lover hverandre å være trofaste ikke bare til døden skiller ad – men til evig tid. Her i gården satser man på et langt liv etter døden.

Misjonærer

To unge menn, ulastelig antrukket i mørk dress. Slik har vi alle sett mormonernes misjonærer i virksomhet. Hvorfor er de så pent antrukket?

Ifølge en masteroppgave om mormonerne i Nord-Norge, skrevet av Marianne Bodin Aanderbakk, kler misjonærene seg slik for å kompensere for deres unge alder.

«De er jo vanligvis bare 19 år når de reiser ut. Det er jo klart at de virker kanskje litt eldre når de er oppstramma i dress og kvitskjorte,» sier et medlem i oppgaven.

Misjonærene byttes ut relativt ofte. Også der ligger det en klar tanke bak. De må ikke bli for husvarme.

«Det er et knallhardt arbeid, virkelig hardt arbeid, og hvis de blir for husvarme, så går faktisk effektiviteten ned. Og det er jo også litt av poenget at dem ikke skal være så lenge at de blir for mye kompiser med menigheten,» sier en annen kilde. Misjonærene skal snakke om Gud, Jesus og Joseph Smith. Ikke om vanlige ting som venner gjør seg imellom.

Utplassert i Tromsø

Eldste Leighton fra USA og britiske Eldste Wandtke er for tiden utplassert i Tromsø. De forteller at de vandrer gatelangs og spør om folk vil dele et budskap med dem om meningen med livet. Og om hvordan de kan finne fred og glede.

- Hvordan går misjoneringen i Tromsø?

- Vi har fått flere undersøkere, sier Wandtke på norsk. Før misjonærene drar ut. må de lære seg språket i landet. Undersøkere er potensielle rekrutter som er kommet så langt at de reelt vil vurdere medlemskap.

- Satser dere på misjonering i spesielle miljøer?

Wandtke nøler. Karlsson griper ordet:

- Alle er velkomne til oss. Vi har ingen definert målgruppe, vi er en kirke, ikke selgere.Vi inviterer folk til å bli kristne, kristne sammen med oss, sier hun.

- Vi ber folk om å spørre Gud hva som er riktig for dem, legger Wandtke til.

40 i Tromsø

I Aanderbakks oppgave går det fram at mange misjonærer foretrekker å snakke med eldre mennesker. Ikke fordi de nødvendigvis er mer mottakelige for Mormons bok, men rett og slett fordi de snakker så sakte at misjonærene har en sjanse til å følge med på norsk.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kunne sårt trengt rekruttering. Karlsson mener de har 40 medlemmer på papiret i Tromsø, men kun sju til 15 personer møter opp til gudstjeneste om søndagene. En familie på Svalbard pleiere å være med via Skype.

I Aanderbakks oppgave klager medlemmene over at det er vanskelig å rekruttere i Norge og Nord-Norge. De forklarer det med at mennesker som har det godt i et samfunn, ikke har bruk for Gud, og at de ikke ønsker å binde seg til et trossamfunn fordi de ikke trenger å tro.

«Her har vi det så godt, de fleste, og da kommer religion litt lengre ned på lista over viktige ting. Det blir liksom ikke plass til religion,» sier et medlem.

Flere i Sør-Norge

- Det er nok mange flere medlemmer i menighetene våre i sør. Noen kommer til Tromsø for å studere eller jobbe, men så drar de igjen, konstaterer Karlsson. Hun har selv vært i Tromsø halvannet år.

Eldste Wandtke har tidligere misjonert i Stavanger. Han har registrert forskjeller mellom de to byene når det gjelder mottakeligheten for Mormons bok. Han vil ikke konkretisere hva han har registrert.

- En følelse, sier han bare.

Familien betyr alt Marianne Bodin Aanderbakk intervjuet en rekke mormoner i Nord-Norge i forbindelse med en masteroppgave i religionsvitenskap i 2006. Hun er gift med en amerikaner som har slektninger og venner som er mormoner. Selv er ikke hun, eller mannen, tilknyttet kirken.

- Hva vil du si særpreger miljøet?

- De er som alle andre, egentlig. Jeg har venner i USA som jeg ikke hadde visst var mormoner hvis de ikke hadde fortalt det. De er veldig orienterte mot familien. Hver uke samles de til familiekveld, de spiller spill.

Tempel i Stockholm

- Du skriver at de har ritualer ala Frimurerlosjen?

- Ja, de er lik Frimurerlosjen på grunn av en del ritualer i utøvelsen av religionen. For eksempel må de ha hvite klær når de skal oppsøke tempelet. Mange er opptatt av å komme til tempelet en gang i året, noe som er vanskelig i Nord-Norge da nærmeste tempel ligger i Stockholm.

- De har en profet som hevder at Jesus var en tur innom USA?

- Ja, de tror på Gud og Jesus, men har en oppfatning av at Jesus viste seg i USA etter oppstandelsen. Der møtte han for øvrig indianere som var blitt mørke i huden som følge av synd, het det tidligere. Men dette er ikke lenger et rådende syn.

- De åpnet for mørkhudede medlemmer i 1978?

- Ja, de mener ikke lenger at mørk hud er et bevis på synd.

80 i Nord-Norge

- Det er rundt 80 medlemmer i Nord-Norge. De virker isolerte og uten evne til å rekruttere?

- Det vil jeg ikke si. Tromsø har stadig besøk av misjonærer som er aktive, blant annet på universitetet. Fra Tromsø oppsøker misjonærene Alta og Hammerfest. Da jeg var i Bodø og besøkte dem, hadde de nettopp fått 25 nye medlemmer, blant annet fra asylmottaket.

- Hvorfor fra asylmottak?

- Misjonærene hadde oppsøkt asylmottaket, gjort frivillig arbeid, pratet med folk og fått venner blant asylsøkerne. Senere ble de rekruttert til kirken. Mormonerne er veldig gode på misjonering!

Vanskelig misjonering i nord

- Kilder i oppgaven din klager over at misjonering er vanskelig i Norge, Vi har det for godt og tenker lite på religiøse spørsmål?

- Ja, og dette opplever jeg jo selv. Jeg er fra en liten bygd i Vesterålen, der går det kun tre-fire personer i kirka. I USA ser det ut til nedgangstider gjør at folk søker folk til kirken. I oppgangstider er ikke denne effekten like stor, sier Aanderbakk.