I FEM ÅR var hun syk. Fra å ha vært ei aktiv småbarnsmamma og arbeidsom journalist, sa det en dag pang. Kroppen kollapset etter et akutt feberanfall, hun hadde lungebetennelse og havnet på sykehuset. Siden fikk hun diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME). I mer eller mindre sammenhengende tre år lå hun i senga med smerter.

- Gardinene var trukket for, og jeg lå med ørepropper og øyemaske. Jeg tålte verken lys eller lyd, jeg orket ikke de glade barnestemmene til barna mine. Jeg så ingen utvei og tenkte jeg ville dø. Legene ga meg ingen håp, de hadde ikke medisin. Jeg tenkte; gi meg bare en dag uten smerter, la meg få hvile uten at det dirrer i kroppen og uten susingen i hodet, uten kvalmen.

350.000 KRONER SENERE, for det er det hun anslår å ha brukt på medisiner, kur og kursopphold og alternativ behandling, fant hun engelskmannen Phil Parkers Lightning Process. Hun gikk på kurs og ble frisk. Nå tjener hun selv millioner på å arrangere kurs i Norge. Flere hundre pasienter har deltatt på kursene som har blitt svært omstridte, blant annet fordi den tidligere journalisten Live Landmark hevder hun kan gjøre folk helt friske. Den ene suksesshistorien etter den andre er presentert i media. Folk har reist seg opp av sengene og rullestolene sine, barn, unge og voksne som tidligere har ligget årevis i mørkerom med liggesår og sondeernæring, løper maraton igjen, de jobber og lever helt vanlige, travle liv.

De kritiske røstene lar selvsagt ikke vente på seg.

- Dette er russisk rulett mot svært alvorlige syke. Vi kan ikke tenke oss friske. Dette er ingen psykisk diagnose. Dette er et hån mot en lidelse som har vært forsømt i norsk helsevesen i mange år, sier ME-foreningen. Det finnes liten eller ingen god behandling mot lidelsen for de slitne og utmattede kroppene. Ekspertene strides også. Nevrologer og hormoneksperter inntar ulike holdninger og siste nytt på forskningsfronten er at amerikanske virusforskere slår fast at de har funnet et nytt såkalt retrovirus som er årsaken.

Men fortsatt finnes ingen kur.

MØTEROMMET PÅ GODTHAAB Rehabiliteringsklinikk i Bærum inntas av sju kursdeltakere med ulike diagnoser som ME, angst, fibromyalgi og migrene.

Velkommen til Lightning Process (LP) som skal hjelpe deg å få tilbake kontrollen over livet ditt og gi deg muligheten til å bryte sykdomsspiralen, sier Landmark og forteller at hun skal hjelpe deltakerne med å rekoble nevrologiske impulser i hjernen. Dette er en innføring i enkel fysiologi og psykologi og sammenhengen mellom kropp og psyke. Stress, frykt, angst, redsel, smerter og vondt gir en biokjemisk reaksjon som fører til sykdom og en kropp som går i stå.

- Vi skal kople om og du skal oppdage dine egne tankemønstre og hva de gjør med deg.

Men det går ikke an å forte seg med å bli frisk, forteller hun.

- Dere må trene og praktisere prosessen.

For «prosessen» er verktøyet, eller den mentale treningsmetoden, som skal skape større bevissthet om evnen til å påvirke seg selv.

Den handler om å identifisere negative følelser, uro, bekymring - for så å erstatte den med godfølelsen. Lik mye annen og anerkjent mental trening benyttet av idrettsutøvere, næringslivsledere og andre.

– Jeg forklarer de fysiologiske stressresponsene, flukt- og kjempereaksjonene som utskiller adrenalin, noradrenalin og kortisol som gjør at du kan løpe og slåss ved behov. Dette er en del av kroppens naturlige forsvar og en naturlig del av hverdagen for å overleve. Å være i konstant kjemping og stress på grunn av for eksempel smerter påvirker dine indre organer og funksjoner. En kjempende kropp er i konstant alarmberedskap. Mønstret må brytes.

DE LER AV seg selv på Godthaab.

Gruppa er samlet for å dele sine erfaringer etter kursets første dag. Tunge skritt er tydelig og en lutende kroppsholdning er erstattet av rakere rygger og glade blikk. – Jeg har gått tur i en og en halv time i går uten å ha noe vondt. Det har jeg ikke gjort siden jeg ble syk. – Hvordan føles det da, spør Live og smiler. Hun svarer med tårer.

SAMTLIGE HAR VÆRT til en innkomstsamtale for å forsikre LP-instruktøren om at de er motiverte. At de til tross for sterke smerter, endeløse lidelser og motløshet over egen situasjon, har en flik av tro på at det faktisk finnes noe de selv kan gjøre for å bli bedre. Her ligger nok også provokasjonen og motstanden hos oss, forteller en av kursdeltakerne:

– Jeg har det helt forferdelig og selvsagt er det provoserende å bli utfordret på at jeg selv kan gjøre meg bedre. Det betyr at de sterke fysiske smertene sitter i hodet, ergo kan vi også tenke at vi har gjort oss selv syke. Men det gjør noe med oss å kjenne på forskjellen på å være et offer for en sykdom, kontra å ta regi, lete fram de gode følelsene, kjenne på mestringen, de små skrittene og stundene av glede fordi vi faktisk akkurat nå ikke har vondt, er omtåket, trøtt eller bare vil sove.

MANDAG STARTER EN ME-konferanse på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Lightning Process er en del av programmet og har utløst et sinne uten sidestykke. Legene i programrådet er meldt inn til etisk råd for faglig uansvarlighet og kvakksalveri. Helsetilsynet i Troms er bedt om å innlede tilsynssak overfor legene ved Rehabiliteringsklinikken som avbetaler «denne alternative ikke-vitenskapelige metoden overfor pasienter». ME-syke reagerer med sinne, ME-foreningen er i harnisk.

– Det er ikke akseptabelt at mennesker med en alvorlig fysisk sykdom blir avspist med kognitiv atferdsterapi som ikke her effekt på verken virus eller andre kroniske infeksjoner, sier ME-foreningas generalsekretær Ellen Piro.

– Vi er sjokkerte og oppbrakte over at LP får innpass i konferansen. Landmark anbefaler sine kursdeltakere å kutte kontakten med ME-miljøet.

– Jeg skjønner ikke kritikken deres, for LP er en mestringsmetode som skal gi økt livskvalitet. Vi sier ikke at vi kurer ME, men folk kan få bedre livskvalitet. For meg er det viktigste at veldig mange er hjulpet tilbake til et nytt liv, sier Landmark.

HUN FORHOLDER SEG helt i ro til kritikken og vil ankomme Tromsø som planlagt.

– Hvorfor denne redselen, dette sinne? Jeg er ingen mystiker med et budskap med religiøse overtoner som tar livet av folk, slik de hevder. Som ME-pasient mister du først helsen. Så livsgrunnlaget. Deretter ryker det sosiale livet. Etter hvert frykter du for at du mister familien. Du klarer ikke å føle eller ta imot kjærlighet. Til slutt har du kanskje mistet deg selv. Når dagene handler om å overleve, og du ligger på en institusjon, har du et liv da? Viss LP kan hjelpe noen, og det gjorde meg frisk, så må dette forskes på?

Å slippe LP inn på konferansen er en medisinsk skandale.

Det mener ME-syke Halvard Nordang fra Bodø. Han og mange medlemmer av ME-forbundet er rasende og har gitt uttrykk for sinnet på leserbrevplass de siste ukene. Nordang har bedt om granskning av legene ved UNN som har åpnet for å slippe LP til i programmet.

Rådet for legeetikk har svart og mener det er naturlig at LP tas opp i et slikt seminar som gjenstand for en medisinsk-faglig diskusjon. Det var også tanken bak for programkomiteen ved UNN.

– Slik vi ser sykdommen har den mange elementer av mestring i seg ved å gjøre mennesker i stand til å håndtere sin situasjon. Da dukker det opp flere tilbud, og LP er et tilbud pasientene benytter seg av. Da er det riktig at helsepersonell blir informert om hva det er, sier klinikksjef Jorunn Støvne Pettersen ved rehabiliteringsklinikken ved UNN.

ME-foreningas største frustrasjon handler om de ferske forskningsnyhetene om ME som utløst av virus.

– Amerikanske forskere har funnet viruset XMRV som er et retrovirus, som HIV og HTLV er. Hiv kan gi aids mens HTLV forårsaker en kreftform. Dette går inn i vårt arvestoff og DNA og man blir ikke kvitt det igjen. Denne forskningen burde vært presentert. Konferansen i Tromsø har feil utgangspunkt, sier Ellen Piro, generalsekretær i ME-foreningen.

De nye forskningsfunnene gir ME-syke et håp om at de etter videre forskning og utredninger kan helbredes med medisin.

PIRO ADVARER OGSÅ mot LP-metoden og viser til hårreisende eksempler av pasienter som ikke har blitt friske, men tvert imot enda sykere etter behandlingen.

Hun har ikke prøvd LP selv. Det har heller ikke Halvard Nordang.

– Det er heller ikke noe poeng. Vi kan ikke tillate at ME-spørsmålet fortsatt i Norge skal ses på som en psykosomatisk lidelse. Vi krever mer forskning og at tilgjengelige forskningsresultater blir gjort kjent av en legestand som i mange år ikke har tatt ME alvorlig. Jeg ser på LP som kvakksalveri og et overgrep mot ei stor pasientgruppe.

Selv fikk Nordang ME for flere år siden. Han har brukt 100.000 kroner på utredninger og har blant annet fått utført avanserte blodprøver i Belgia som påviser ME.

– Dette er en vanvittig situasjon å havne i. Du er i elendig form og når du henvender deg til helsevesenet som du tror er sikkerhetsnettet ditt, får du ingen hjelp.

Nordang tror nettopp dette er årsaken til protestene mot innholdet i ME-konferansen.Det er også uenighet leger og professorer i mellom. Flere leger i Norge tar nå til orde for systemsvikt når ei så syk pasientgruppe fullstendig overlates til seg selv, inne på mørke rom, uten legetilsyn og med de pårørende som de eneste hjelperne.