Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet kan tilkalles, helt eller delvis ved ulike hendelser. Også av personlig karakter. Kriseteamet tilkalles ved søk/redning ved alvorlige situasjoner hvor personer er savnet eller fryktes omkommet.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Kommunens kriseteam kan tilby ulik støtte som ren legehjelp eller av psykososialt karakter.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Hjelpetilbudene varer så lenge fagekspertisen tilrår dette.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Rådmann (leder), IKT-rådgiver, økonomisjef, kommunelege, helsesøster, enhetsledere helse, skole og drift, fagleder barnevern.