Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet aktiveres umiddelbart når en uventet hendelse oppstår. Det være seg dødsulykke, andre hendelser med dødelig utgang så vel som materielle skader som også kan skape krisetilstander/følelse.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Vi prøver å tilby hjelpen som er nødvendig. Det er begrenset hvilke ressurser vi råder over, men da må det hentes hjelp av den fagkunnskapen/ – profesjonen som trengs. (Lensmann, brannsjef, sivilforsvar, heimevern, mattilsyn, lege, prest, etc. er slik fagkunnskap.)

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Lengden på krisehjelpen avhenger av situasjonen og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Jeg har ennå regelmessig kontakt med enkelte av de nærmeste pårørende.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseledelsen i Berg består av rådmann (leder) ordfører (informasjonsansvarlig), økonomisjef, levekårssjef, nærings- og utviklingsleder, IKT-leder og sekretær. Rådmann og ordfører sammen med formannskapssekretær utgjør den strategiske gruppen som vurderer særlige tiltak ut fra omfanget av krisen.