Gå til sidens hovedinnhold

Balsfjord kommune

Artikkelen er over 6 år gammel

Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Ved alvorlige hendelser der personer dør, men har også vært aktivert i andre alvorlige hendelser. Det gjøres en tverrfaglig skjønnsvurdering. Ved døsfall på grunn av alder eller sykdom aktiviseres ikke teamet. Aktivering/utvidelse av teamet skjer ofte i samarbeid med kirken, pga. at kirkene har vært brukt som samlingssted etter tragiske ulykker.

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Psykososialt kriseteam har som målsetning å være til stede for famlien i krisesituasjon. Dette kan være gjennom praktiske oppgaver, samtaler, oppfølging, være behjelpelig med tilrettelegging og samhandling mellom hjem og skole, barnehage. Det er ulikt hva familiene trenger, men man tar alltid utgangspunkt i ønsker fra pårørende og eventuelt kommer med tilbud. Umulig å gi et mer konkret svar da det alltid ligger en faglig skjønnsvurdering som gjøres i tverrfaglige drøftinger.

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Varigheten varierer, dette ut fra ønsker og behov fra familiene.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionom, helsesøster, vernepleiere med utdanning innen psykisk helsevern. Totalt 17 personer. Ingen har fast beredskap, men listen med navn er kjent for legevakt, vakthavende lege og kommuneledelsen.

Kommentarer til denne saken