Har kommunen eget kriseteam (psykososialt kriseteam)?

Ja.

I hvilke situasjoner aktiveres kriseteamet?

Etter individuell vurdering. Det vurderes aktivert uavhengig av antall involverte/døde. I de aller fleste tilfeller med forulykkede aktiveres det. Unntaksvis (liten omgangskrets, pas. «borteboende», turister osv.) aktiveres det ikke - men det forutsetter at ordinært hjelpeapparat håndterer hendelsen).

Hvilken hjelp og støtte tilbyr kommunens kriseteam?

Tilstedeværelse, samtaler, kartlegging av hjelpebehov. Støtte og omsorg. Veiledning videre inn i «hjelpesystemet».

Hvor langvarig er denne hjelpen?

Varierer etter behov. Fra en til to dager, og ordinært hjelpeapparat er i stand til å ta videre oppfølging. I enkelte tilfeller opp mot ei uke.

Hvem utgjør kriseteamet i kommunen?

Kriseteamet er tverrfaglig og består av ansatte i både Alta kommune, Finnmarkssykehuset og andre. Rekrutteringen er basert på personlige egenskaper og ønske om å være del av teamet. Helsesøstre, sykepleiere og andre profesjoner. Lege ved behov.