Natt til lørdag ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige i lønnsoppgjøret for bryggeriene.

Enigheten kom etter mekling fem timer på overtid.

– Det har vært vanskelig, men vi er fornøyd med å ha kommet til enighet, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Det gis et generelt tillegg på 50 øre fra 1. mai. I tillegg øker minstelønnssatsen med 5,60 per time. Oppgjøret er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) opplyser at de har fått en presisering av daglig arbeidstid i overenskomsten og sikret fortsatt lokal forhandlingsrett på spørsmål knyttet til arbeidstid.

– Det har vært en krevende mekling men vi er fornøyd med at vi er kommet i havn, særlig på spørsmålet om arbeidstid, sier forhandlingsleder i NNN Ann Elise Hildebrandt.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler meklingsresultatet, som går ut til uravstemning med svarfrist 13. november. (NTB)