Raser dette fjellet, kan flodbølgen bli 40 meter høy

TREFFER LAND: Flodbølgen i ferd med å skylle inn over Geiranger i filmen "Bølgen". NVE-geolog kaller bølgen i filmen realistisk.  Foto: Fantefilm Fiksjon

TREFFER LAND: Flodbølgen i ferd med å skylle inn over Geiranger i filmen "Bølgen". NVE-geolog kaller bølgen i filmen realistisk. Foto: Fantefilm Fiksjon

Artikkelen er over 5 år gammel

En gigantisk tsunami lik den i filmen «Bølgen», vil bli resultatet når Nordnesfjellet i Troms raser ut i fjorden.

DEL

Neste uke har den norske storfilmen «Bølgen» premiere.

Filmen spiller på at et stort fjellparti i Åkernesfjellet i Sunnylvsfjorden raser ut i fjorden.

Åkernesfjellet er ett av fire såkalte høyrisikofjell, og er under konstant overvåkning.  Ett annet av høyrisikofjellene er Nordnesfjellet i Kåfjord i Troms.

Se også: Kurt-Einar og Jack var først på rasstedet.: – Trodde hele Nordnesfjellet skulle komme ned

- Realistisk

I en del av fjellet, kalt Jettan, går det en dyp sprekk som skiller en masse fra fjellsiden. Denne fjellmassen er på vei ut i fjorden, og en gang vil den rase.

Når det skjer, vil raset skape en enorm flodbølge som vil ramme Storfjord, Lyngseidet og flere av bygdene rundt fjorden.

Det er ikke mulig å si når fjellet raser. Det kan skjer neste år eller om hundre år. Derfor blir fjellet svært nøye overvåket.

Sjefsgeolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, Lars Harald Blikra, har sett filmen «Bølgen», og forteller at scenarioet og størrelsen på bølgen er realistisk.

- Det er dette som kan skje om Nordnesfjellet raser ut. Hvordan den slår inn og konsekvensene av bølgen er realistiske, sier han til Nordlys.

Blikra mener imidlertid at opptakten til  at Årkernesfjellet raser, ikke er realistisk.

I filmen spiller Kristoffer Joner en geolog som ser faresignalene på at fjellet er på vei ut i fjorden. De andre geologene vil ikke lytte til ham når han forteller at fjellet kommer til å rase. Samtidig oppstår det en konflikt mellom de som mener man må varsle og de som mener at en feilvarsling vil skade næringsinteresser langs fjorden

- Dett er helt utenkelig at noe slikt kan skje. Vi baserer målinger på data og kunnskap, og ville varslet om det skulle være nødvendig, sier Blikra.

40 meter høy

For to år siden undersøkte NVE hvilke scenarioer som kunne oppstå om Nordnesfjellet raste ut. De kartlagte fjordbunnen, beregnet størrelse på fjellmassene og hvor fjellpartiene sannsynligvis ville lande.

De så på to scenarioer. Ett der deler av fjellet, rundt 7 millioner kubikkmeter, raste og ett der hele fjelletsiden på 11 millioner kubikkmeter raste ut. Ved begge alternativene vil konsekvensene bli katastrofale.

Det minste raset vil skape en flodbølge som er fra 10 til 35 meter høy, det største vil føre til en bølge med oppskyllingshøyder på opptil 45 meter.

Begge vil i særlig grad ramme Lyngseidet og de nærmeste områdene. Det er beregnet at det vil ta rundt fire minutter fra fjellet raser til bølgen treffer kommunesenteret i Lyngen. Rundt 6000 mennesker vil bli rammet av flodbølgen.

I tillegg vil E6 og andre veier i området blir skadet og bruer ødelagt.

Se mer: Kommunen gjør alt for å stoppe folk fra å gå denne turen

- Godt overvåket

Blikra ved NVE kan fortelle at Nordnesfjellet er ekstremt godt overvåket. Det er for tiden ikke noen store bevegelser i fjellet.

- Hver morgen går vi gjennom data og målinger av fjellet og vi følger hele tiden med for å se etter bevegelser i fjellsiden. I tillegg overvåker vi vann-nivå i fjellet, for å se om de forandrer seg. Det er et svært omfattende overvåkningssystem som dekker store deler av fjellet.

Om det skulle bli en strømbrudd, har NVE reserveløsninger slik at måleutstyret fremdeles skal fungerer.

Det de leter etter er tegn på at fjellet begynner å bevege seg mer enn vanlig, i så fall vil de undersøke enda tettere. Erfaringer fra andre overvåkede fjell har vist at i forkant av et fjellskred, akselererer bevegelsen over flere uker eller måneder.

Større bevegelser enn normalt over lengre tid kan bety at fjellet er på vei til å rase ut. Om NVE frykter at det kan skje, varsler de beredskapsledelsen i området.

- Ved Nordnesfjellet vil dette være kommuner, fylkeskommunen og politi.

Slik vil en flodbølge ramme Lyngseidet. De grønne viser hva som blir oversvømt. Foto: Fylkesmannen i Troms.

- Øver jevnlig

Ordfører i Kåfjord kommune, Bjørn Inge Mo,  forteller at det ikke er sannsynlig at en flodbølge lik den i «Bølgen» oppstår i Lyngsfjorden.

- Imidlertid er det ett av scenarioene.  I en gitt situasjon kan det skje, sier han til Nordlys.

Han forteller at alle kommunene rundt Lyngenfjorden har en felles beredskapsplan og om alarmen skulle gå, vil de sette inn tiltak.

- Da starter vi evakuering og stenging av veier, samtidig varsles alle innbyggere over mobilnettet. Vi har jevnlig øvelser på dette og samarbeider tett med NVE og nabokommunene.

Han forteller at han føler seg helt trygg og ikke ser noe grunn til å frykte at fjellet plutselig skulle rase ut. 

- Vi snakker om et av verdens best overvåkede fjell, og jeg har full tillit til den gode jobben NVE gjør.

Les også: Slik vil flodbølgen ramme

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken